Ciepłownictwo

O firmie

ZAKOŃCZENIE SEZONU GRZEWCZEGO 2022/2023

Informujemy, że w dniu 12.05.2023r. Ciepłownie Miejskie w Węgorzewie zakończyły sezon grzewczy 2022/2023.

 

KOMUNIKAT Nr 4/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie

z dnia 02.05.2023 r.

o odwołaniu komunikatu nr 3/2023 z 28.04.2023 r. dotyczącego warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Węgorzewo

Treść komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 02.05.2023 r.

 

KOMUNIKAT Nr 3/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie

z dnia 28.04.2023 r.

o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Węgorzewo, do czasu odwołania

Treść komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.04.2023 r.

 

INFORMACJA W SPRAWIE CEN CIEPŁA

Treść

 

Uchwała nr LII/489/2022 Rady Miejskiej w Węgorzewie

rozpatrzenie petycji z dnia 13.06.2022 r.

Treść Uchwały nr LI/489/2022 Rady Miejskiej w Węgorzewie

 

Mechanizm średniej ceny wytwarzania z rekompensatą

Treść

 

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczania i pobieraniu ciepła w latach 2022-2025

Treść planu

Pismo Wojewody Warmińsko Mazurskiego ws. uzgodnienia planu

 

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie podają informację w zakresie wzrostu cen paliwa gazowego.

Treść informacji wraz z załącznikiem (pismo PGNIG OD Sp. z o.o.)

 

Oświadczenie do petycji z dnia 13.06.2022 r.

Treść oświadczenia

 

Pismo z Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 28.06.2022 r.

Treść pisma z Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

Pismo Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Wojciecha Małeckiego z dnia 12.08.2022 r.

Treść pisma Posła Jerzego Małeckiego

 

 


 

 

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie prowadzą działalność gospodarczą od 1 lipca 1995 roku, na podstawie aktu notarialnego Umowy Spółki z dnia 19.06.1995r. repetytorium A Nr 3034/95, postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego w dziale B pod numerem 891. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy z dnia 11.10.2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051804.

Spółka CeM działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umowy Spółki. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Węgorzewo, który posiada 7 887 równych, niepodzielnych udziałów  w wysokości  po 500 zł każdy.

Przedmiotem działalności Spółki jest m in:

  • wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej;
  • doradztwo techniczne w zakresie ciepłownictwa;
  • handel materiałami i urządzeniami krajowymi;
  • zarządzanie nieruchomościami.

Spółka CeM realizuje cele gospodarcze z zakresu użyteczności publicznej i zadań Gminy Węgorzewo, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

Władze Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników

Gmina Węgorzewo, reprezentowana przez Burmistrza Węgorzewa – Krzysztofa Kołaszewskiego.

2. Rada Nadzorcza

Tadeusz Ciborski – Przewodniczący Rady

Anna Drożyner – Z-ca Przewodniczącego Rady

Magdalena Anita Siołkowska – Członek

3. Zarząd Spółki jednoosobowy

Maciej Zmitrowicz – Dyrektor

4. Prokurenci

Beata Komsta – Piotrowska


Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie.


Z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478) zgodnie z art. 116, ust. 13 ustawy Ciepłownie Miejskie Sp z o.o. w Węgorzewie przedstawiają informację dotyczącą procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w roku 2021.


Z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478) zgodnie z art. 116, ust. 13 ustawy Ciepłownie Miejskie Sp z o.o. w Węgorzewie przedstawiają informację dotyczącą procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w roku 2020.


Z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478) zgodnie z art. 116, ust. 13 ustawy Ciepłownie Miejskie Sp z o.o. w Węgorzewie przedstawiają informację dotyczącą procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w roku 2019.


Z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478) zgodnie z art. 116, ust. 13 ustawy Ciepłownie Miejskie Sp z o.o. w Węgorzewie przedstawiają informację dotyczącą procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w roku 2018.


Z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478) zgodnie z art. 116, ust. 13 ustawy Ciepłownie Miejskie Sp z o.o. w Węgorzewie przedstawiają informację dotyczącą procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w roku 2017.


Z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478) zgodnie z art. 116, ust. 13 ustawy Ciepłownie Miejskie Sp z o.o. w Węgorzewie przedstawiają informację dotyczącą procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w roku 2016.


Z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478) zgodnie z art. 116, ust. 13 ustawy Ciepłownie Miejskie Sp z o.o. w Węgorzewie przedstawiają informację dotyczącą procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w roku 2015.

Aktualności