Ciepłownictwo

Odpowiedz na pytanie do Zapytania o cenę znak CeM-2021/3603/W1

CeM – 2021/3603/W2

Węgorzewo, dnia 4 listopad 2021 r.

OFERENCI 

 

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w związku z zapytaniami złożonymi przez Oferentów do postępowania prowadzonego w trybie „Zapytanie o cenę” z dnia 26.10.2021 r. na realizację „Dostawa paliwa płynnego (olej opałowy lekki) w okresie od 1.01.2022 r. do 30.04.2022 r. do kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 i B. Chrobrego 4 w Węgorzewie” udzielają poniżej odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie od jednego odbiorcy jednej referencji na dostawę oleju opałowego, zawierającą wielokrotność wymaganej kwoty 50.000 zł  (umowa trwa nieprzerwanie od 2019 r. i opiewa na kwotę  2.000.000 zł rocznie
i dotyczy dostaw do kilku kotłowni )

Odpowiedź:

Tak.

 

Pytanie 2:

Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie w specyfikacji oraz w formularzu ofertowym na jaki dzień ma zostać skalkulowana cena ofertowa. Cena producentów paliw LOTOS i ORLEN zmienia się codziennie. Dla wykonawcy oraz dla zamawiającego precyzyjniej będzie aby był ustalony dzień, na który ma być skalkulowana cena, co ułatwi wyliczenie stałego upustu obowiązującego w trakcie trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podania ceny na dzień składania ofert tj. 8.11.2021 r.

 

Jednocześnie informujemy, że zostanie mieniona treść zapytania i formularz ofertowy.

Aktualności