Ciepłownictwo

Spółka CeM na podstawie Zarządzenia 30/2022 z dnia 17 grudnia 2022 r. Dyrektora Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie wprowadza z dniem 1 stycznia 2023 r., do stosowania ceny i stawki opłat określone w Zmianie Taryfy w zakresie przesyłania ciepła.

Spółka CeM na podstawie Zarządzenia 30/2022 z dnia 17 grudnia 2022 r. Dyrektora Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie wprowadza z dniem 1 stycznia 2023 r., do stosowania ceny i stawki opłat określone w Zmianie Taryfy w zakresie przesyłania ciepła.

Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 17 grudnia 2022 roku Dyrektora Ciepłowni Miejskich Spółka z o.o. w Węgorzewie w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Zmiany taryfy w zakresie PCC

Aktualności