Ciepłownictwo

Taryfy opłat

Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 2 marca 2021 roku Dyrektora Ciepłowni Miejskich Spółka z o.o. w Węgorzewie w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania taryfy w zakresie PCC.

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 2 marca 2021 roku Dyrektora Ciepłowni Miejskich Spółka z o.o. w Węgorzewie w sprawie wprowadzenia do stosowania XIX taryfy dla ciepła.


Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4110.24.11.2018.321.KFr z dnia 9 listopada 2018 r. posiadają koncesje na wytwarzanie ciepła 


1. Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 listopada 2019 r. OGD.4210.30.2019.321.XVIII.MBr1 wprowadza z dniem 1 grudnia 2019 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w XVIII taryfie dla ciepła.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 

2. Spółka CeM na podstawie Zarządzenia 19/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. Dyrektora Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. wprowadza z dniem 1 grudnia 2019 r., do stosowania ceny i stawki opłat określone w Taryfie w zakresie przesyłania ciepła

Zarządzenie Dyrektora Ciepłowni Miejskich nr 19/2019

 

3. Spółka CeM na podstawie Zarządzenia 20/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. Dyrektora Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. wprowadza z dniem 1 grudnia 2019 r., do stosowania ceny i stawki opłat określone w XVII taryfie dla ciepła.

Zarządzenie Dyrektora Ciepłowni Miejskich nr 20/2019

 


1. Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2018 r. OGD.4210.23.12.2018.321.XVII.WA wprowadza z dniem 1 grudnia 2018 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w XVII taryfa dla ciepła.

Decyzja Prezesa URE, XVII Taryfa dla ciepła

Zarządzenie 23/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. Dyrektora Ciepłowni Miejskich Spółka z o.o.

 

2. Spółka CeM na podstawie Zarządzenia 24/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. Dyrektora Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. wprowadza z dniem 1 grudnia 2018 r., do stosowania ceny i stawki opłat określone w Taryfie w zakresie przesyłania ciepła

Taryfa w zakresie przesyłania ciepła

Zarządzenie 24/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. Dyrektora Ciepłowni Miejskich Spółka z o.o.

(obowiązują od dnia 1 grudnia 2018 r.)

 


Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 r. OGD.4210.22.7.2017.321.XVI.RSt wprowadza z dniem 1 listopada 2017 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w „XVI taryfa dla ciepła”.

Decyzja Prezesa URE, XVI Taryfa dla ciepła

(obowiązuje od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r.)


Aktualności