Ciepłownictwo

Zawiadomienie o wyborze oferty

Węgorzewo, dnia 22 listopada 2021 r.

CeM – 2021/3603/W7

Zawiadomienie o wyborze oferty

            Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu na wykonanie zadania pn.: „Dostawa paliwa płynnego (olej opałowy lekki) w okresie od 1.01.2022 r. do 30.04.2022 r. do kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 i B. Chrobrego 4 w Węgorzewie” prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Ciepłowniach Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), jako najkorzystniejszą ofertę złożoną w tym postępowaniu wybrano ofertę firmy  BOSS19 Spółka z .o.o. z siedzibą ul. Młodkowskiego 40A, 11-700 Mrągowo,
za cenę:

  1. Cena netto producenta za 1 litr lekkiego oleju opałowego 3,38 zł,
  2. Wysokość marży Dostawcy za 1 litr lekkiego oleju opałowego (-0,14 zł),
  3. Łączna cena za 1 litr lekkiego oleju opałowego (cena producenta + marża Dostawcy) (2,24 zł).

 

Uzasadnienie

Wyboru oferty dokonano zgodnie z działem XIII Zapytania o cenę znak CeM-2021/3603/W1 z dnia 26.10.2021 r. – najniższa cena netto za 1 litr oferowanego lekkiego oleju opałowego i po spełnieniu wymaganych warunków.

Dziękujemy za złożenie oferty.

Aktualności