Ciepłownictwo

Zmiana Taryfy w zakresie przesyłania ciepła (PCC)

Spółka CeM na podstawie Zarządzenia 1/2022 z dnia 2 stycznia 2022 r. Dyrektora Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie wprowadza z dniem 17 stycznia 2022 r., do stosowania ceny i stawki opłat określone w Zmianie Taryfy w zakresie przesyłania ciepła.

Cennik PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. „Gaz dla Biznesu” – nr 9 (obowiązujący od 24 grudnia 2021)

Zarządzenie Dyrektora Ciepłowni Miejskich nr 1/2022

Zmiana Taryfy w zakresie przesyłania ciepła

Aktualności