Ciepłownictwo

Zmiana Taryfy w zakresie przesyłania ciepła (PCC)

Spółka CeM na podstawie Zarządzenia 29/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Dyrektora Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie wprowadza z dniem 1 stycznia 2022 r., do stosowania ceny i stawki opłat określone w Zmianie Taryfy w zakresie przesyłania ciepła.

Pismo do Odbiorców Ciepła

Cennik PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. „Gaz dla Biznesu” – nr 8 (obowiązujący od 17 grudnia 2021)

Zarządzenie Dyrektora Ciepłowni Miejskich nr 29/2021 z treścią zmiany taryfy

Aktualności