Ciepłownictwo

Zmiana XX Taryfy dla ciepła WCC od 16 lutego 2023 r.

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2023 r. OGD.4210.1.2023.321.XX.EKo wprowadza z dniem 16 lutego 2023 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w Zmianie XX taryfy dla ciepła.

Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 1 lutego 2023 roku Dyrektora Ciepłowni Miejskich Spółka z o.o. w Węgorzewie w sprawie wprowadzenia do stosowania Zmianę XX taryfy dla ciepła

Aktualności