Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 stycznia 2018 |
Imieniny: Agnieszki, Jarosawa
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
01
grudnia
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
30 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
27
listopada
Zapytanie - Jana Pawła II 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
5 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
23
listopada
Zapytanie ofertowe - 11 Listopada 26

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
24
października
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
19
października
XVI Taryfy dla ciepła

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 roku nr OGD.4210.22.7.2017.321.XVI.RSt wprowadza, z dniem 1 listopada 2017 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w "XVI taryfa dla ciepła".

Szczegółowe informacje w zakładce TARYFA OPŁAT
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w związku z zapytaniem złożonym przez Oferenta do zapytania ofertowego  na wykonanie zadania pn.: „Wymiana dwóch kotłów gazowych firmy Schafer typu DCN 1500 na dwa nowe kotły kondensacyjne o mocy od 1200 kW do 1300 kW (przy parametrze 80˚ C/60˚C) w kotłowni lokalnej przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie” udzielają poniżej odpowiedzi:

Pytanie:

Czy dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna jedną robotę polegającą na budowie kotłowni wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem, natomiast drugą robotę polegającą na montażu, budowie, uruchomieniu systemu ciepłowniczego węzła cieplnego z wykonaniem instalacji solarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał, że wymaga aby Wykonawca wykazał minimum 2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie budowy kotłowni, przebudowy istniejącej kotłowni  wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń technologicznych kotłowni. Jednocześnie informujemy, że roboty polegające na montażu, budowie oraz uruchomieniu systemu ciepłowniczego węzła cieplnego z wykonaniem instalacji solarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania nie spełniają warunku stawianego przez Zamawiającego.

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR