Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie jako Zarządca budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 3 – go Maja 5A w Węgorzewie w związku z zapytaniem złożonym przez ww. Oferenta do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja kotłowni lokalnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 - go Maja 5A w Węgorzewie, polegająca na montażu układu solarnego składającego się z 20 szt. kolektorów słonecznych, przeznaczonego do przygotowania c.w.u. oraz wspomagania instalacji c.o.” udzielają poniżej odpowiedzi:

 

Pytanie:

Oferent zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót, którego brakuje w dokumentacji projektowej. Załącznik ten jest niezbędny do prawidłowego opracowania oferty cenowej dla ww. Inwestycji. Zwracam się z prośbą o udostępnienie go również w wersji edytowanej.

 

Odpowiedz:

Zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót ze względu na zapis w rozdziale XII, pkt. 5 SIWZ, który brzmi „Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia”. Oferent musi wykonać wizję lokalną w miejscu realizacji zamówienia celem określenia wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

           

Pragniemy zaznaczyć, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień, przyjętego przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwała nr 6/2013 z dnia 14.03.2013 r.– nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR