Ciepłownie Miejskie
dziś jest 19 października 2017 |
Imieniny: Pelagii, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
października
XVI Taryfy dla ciepła

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 roku nr OGD.4210.22.7.2017.321.XVI.RSt wprowadza, z dniem 1 listopada 2017 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w "XVI taryfa dla ciepła".

Szczegółowe informacje w zakładce TARYFA OPŁAT
17
października
Zapytanie ofertowe - Przesiedleńcza 1

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Przegląd serwisowy kotłowni przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
24 października 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
08
września
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
25 października 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
16
sierpnia
Wymiana sieci ciepłowniczej

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

Wymiana przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Żeromskiego 2 na działkach 595/3, 596/1 obręb 01 Węgorzewo

Termin składania ofert:
24 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI

Informacja o wyborze

 
25
lipca
Zapytanie ofertowe - Krzywa 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie jako Zarządca Nieruchomości zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie przeglądu gwarancyjnego kotłów firmy Buderus GB312 - 2szt. zainstalowanych w kotłowni budynku przy ul. Krzywej 2 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
31 lipca 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Ciepłownie Miejskie Sp z o.o. w Węgorzewie w związku z zapytaniem złożonym przez Oferenta do zapytania o cenę na wykonanie opracowania „Dokumentacji technicznej dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie wraz z instalacja klimatyzacyjną” udzielają poniżej odpowiedzi:

Pytania:

Instalacja PV

1. Jakie jest zużycie roczne energii elektrycznej budynku ciepłowni?

2. Czy zużycie jest w miarę stałe w ciągu roku? Czy występują miesiące kiedy zużycie jest wyraźnie wyższe?

3. Budynek ciepłowni (wg załączonego rysunku z Google maps) składa się z dwóch części: południowej (wyższa część budynku) oraz północnej (niższa część budynku).

a)    Z czego zbudowany jest strop poszczególnych części budynku?

b)    Co stanowi pokrycie dachowe (papa, blacha itp.)?

c)    Jakie są wymiary poszczególnych dachów?

d)    Czy istnieje możliwość uzyskania zdjęć/fotografii stanu obecnego powierzchni dachowych?

4. Czy Zamawiający rozważa usytuowanie paneli PV na dachu części północnej budynku?  Usytuowanie tej połaci dachowej wskazuje, że jest ona zacieniona przez wyższą część budynku od strony południowej. Niestosowne jest montowanie paneli PV w zacienionych miejscach.

5. Czy zamawiający rozważa instalacje paneli PV na zadaszeniach bocznych budynku (wg rysunku na czerwonej blasze trapezowej)?  

6. Czy Zamawiający rozważa usytuowanie części instalacji PV na gruncie (na trawniku przy budynku)?

Klimatyzacja

1. Ile pomieszczeń w budynku wymaga klimatyzacji?

2. Jakie są wymiary pomieszczeń i ich przeznaczenie?

3. Czy w pomieszczeniach tych występuje wentylacja nawiewno – wywiewna?

4. Czy budynek zaopatrzony jest w chiller/ wytwornicę wody lodowej? Jeżeli tak to prosimy o podanie modelu urządzenia oraz wydajności.

5. Czy klimatyzowanie pomieszczeń odbywałoby się w okresie letnim czy w ciągu całego roku?

6. Układ klimatyzacji to dość energochłonna instalacja. Eksploatacja takiego układu zwiększy zużycie energii elektrycznej. W punkcie I ppkt 1.3 Zamawiający oczekuje przedstawienia wariantów instalacji PV. Wariant nr 1 – instalacja w 100% zaspokaja potrzeby własne . Potrzeby te w przypadku eksploatacji instalacji klimatyzacyjnej zwiększą się (przypuszczamy, że o kilka – kilkanaście %). Czy oferent ma w pierwszym wariancie uwzględnić wyższe potrzeby energetyczne związane z eksploatacją układu klimatyzacji czy odnieść się do otrzymanych danych zużycia energii (pytanie nr 1 o zużycie energii)?

 

Odpowiedzi

Treść odpowiedzi w załączniku

Załączniki

1. Odpowiedzi

rzuty poziomów

2. poziom-1

3. poziom 0

4. poziom+1

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (odpowiedz1.pdf)Odpowiedz[ ]180 kB
Pobierz plik (poziom+1.pdf)poziom+1.pdf[ ]492 kB
Pobierz plik (poziom-1.pdf)poziom-1.pdf[ ]64 kB
Pobierz plik (poziom0.pdf)poziom0.pdf[ ]973 kB

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR