Ciepłownie Miejskie
dziś jest 11 grudnia 2017 |
Imieniny: Damazego, Waldemara
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
01
grudnia
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
30 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
27
listopada
Zapytanie - Jana Pawła II 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
5 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
23
listopada
Zapytanie ofertowe - 11 Listopada 26

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
24
października
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
19
października
XVI Taryfy dla ciepła

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 roku nr OGD.4210.22.7.2017.321.XVI.RSt wprowadza, z dniem 1 listopada 2017 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w "XVI taryfa dla ciepła".

Szczegółowe informacje w zakładce TARYFA OPŁAT
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie w związku z zapytaniem złożonym przez ww. Oferenta do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie” udzielają poniżej odpowiedzi:

 

Pytania:

1.    W SIWZ w punkcie III 26. Zamawiający wskazuje, że realizacja zamówienia zależna jest od przyznania dofinansowania w ramach RPO. Prosimy o odpowiedź co stanie się w momencie, gdy Zamawiający nie otrzyma żądanego dofinansowania.

2.     Zamawiający w SIWZ wyznacza termin realizacji zamówienia na okres 3 miesięcy od podpisania umowy. Prosimy o wyjaśnienie czy okres 3 miesięcy dotyczy tylko montażu instalacji fotowoltaicznej czy okres ten dotyczy całości Zamówienia. Jeżeli okres 3 miesięcy dotyczy całości Zamówienia, to jak Zamawiający potraktuje ewentualne przedłużenie wydania decyzji przez Urząd Marszałkowski ws. dofinansowania. Wykonawca nie ma wpływu na okres oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski.

3.     Jaka jest moc przyłączeniowa budynku do którego miałaby być przyłączona instalacja fotowoltaiczna?

4.  Jeżeli moc przyłączeniowa budynku jest mniejsza niż 40 kW, to konieczne będzie określenie nowych warunków przyłączeniowych dla budynku.

5.     Czy długotrwała procedura zwiększenia mocy przyłączeniowej również zawarta jest w okresie 3 miesięcy na realizację zamówienia?

6.     Prosimy o podanie orientacyjnych wymiarów budynków oraz podania informacji dotyczącej konstrukcji budynku w celu umożliwienia weryfikacji ilości powierzchni pod budowę elektrowni fotowoltaicznej. Jeżeli to możliwe prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej rzutu dachu budynku i opisu technicznego wykonania dachu.

 

Odpowiedzi:

 

Ad. 1 i 2.

Zamawiający planuje finansowanie inwestycji z WFOŚiGW w Olsztynie z programu RPO na lata 2016-2020. W dniu 22.02.2016 r. Zamawiający weźmie udział w organizowanym przez WFOŚiGW w Olsztynie spotkaniu dotyczącym szczegółowego omówienia procedury związanej z pozyskaniem dofinansowania. Wobec powyższego odpowiedzi na przedmiotowe dwa pytania udzieli po 22.02.2016 r.

 

Ad. 3 i 4. 

Moc przyłączeniowa budynku wynosi 40 kW.

 

Ad. 5.                  

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej odpowiedź nr 2, która zawiera rzut połaci dachowej budynku oraz poglądowy przekrój budynku.

Dane techniczne budynku z KOB:

- dach konstrukcja żelbetowa,

- pokrycie dachu z papy,

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Rozdziale  III. Informacje ogólne, pkt. 25 została zamieszczona informacja, która jest następująca: „Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4, celem uwzględnienia wszelkich niezbędnych elementów do prawidłowej wyceny całości inwestycji”.

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR