Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI




04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI




04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI




18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI




18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI




Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 30 sierpnia 2016 r.

CeM- 2016/2285/W2

        

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie w związku z zapytaniem złożonym przez ww. Oferenta do zapytania o cenę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa wraz z montażem i wdrożeniem systemu zdalnego odczytu liczników ciepła i wodomierzy zainstalowanych na zewnętrznych sieciach rozdzielczych i w źródłach ciepła” udzielają poniżej odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający WYMAGA dostawy i wdrożenia rozwiązania obsługującego różne typy liczników ciepła i wody, pochodzące od różnych producentów, z zastrzeżeniem zachowania w tych urządzeniach zgodności protokołu komunikacyjnego ze standardem „wirelessMBus” , opisanym w normie PN EN 13757-4:2013?

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga żeby system odczytu radiowego obsługiwał liczniki ciepła firmy Kamstrup, Sensus oraz wodomierze różnych producentów przystosowanych do odczytu zdalnego. Protokół komunikacji musi spełniać standardy „wirelessMBus” opisane w normie PN EN 13757-4:2013.


 

Pytanie 2

Czy Zamawiający ZAAKCEPTUJE ofertę na dostawę i wdrożenie systemu zdalnego odczytu liczników ciepła i wody opartego o urządzenia telemetryczne z komunikacją GSM zamiast radiowej, pod warunkiem przedstawienia kompletnych kosztów wdrożenia i obsługi systemu wraz z kosztami transmisji GSM przez okres trwania gwarancji, tj. 60 miesięcy. Urządzenia są zasilane bateryjnie z gwarancją żywotności baterii przez minimum 5 lat?

Odpowiedź 2

Zamawiający zaakceptuje ofertę na dostawę i wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepła i wody opartego o urządzenia telemetryczne z komunikacją GSM zamiast radiowego pod warunkiem złożenia oferty w rozbiciu:

  • Cena samego systemu wraz z wdrożeniem bez kosztów kart SIM
  • Kosztu utrzymania komunikacji GSM przez 60 m-c wraz z podaniem operatora sieci GSM.

Jednocześnie informujemy że, do oceny będzie brana suma kosztów związanych z systemem (urządzenia, montaż, wdrożenie) i kosztami utrzymania komunikacji GSM przez 5 lat. Oferent winien dołączyć do oferty oświadczenie o zapewnieniu stałości ceny związaną z komunikacja GSM przez okres 5 lat.


 

Pytanie 3

Czy wodomierze wyszczególnione w załączniku 5 są wyposażone w nakładki impulsowe?

Odpowiedź 3

Wymienione układu pomiarowo – rozliczeniowe w złączniku nr 5 nie posiadają modułów komunikacyjnych jak też nakładek impulsowych.


 

Pytanie 4

Czy wodomierze wyszczególnione w załączniku 5 są zainstalowane we wspólnych pomieszczeniach z ciepłomierzami?

Odpowiedź 4

W budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 31 wodomierze c.w.u. znajdują się w innym pomieszczeniu niż licznik ciepła. W pozostałych punktach ciepłomierze jak i wodomierze znajdują się w tym samym pomieszczeniu,


 

Pytanie 5

Czy punkt 1.2.f dotyczący możliwości systemu do ciągłej rozbudowy, oznacza że Zamawiający nie przewiduje opłat za rozszerzenie licencji za system w miarę przyłączania nowych urządzeń?

Odpowiedź 5

Zamawiający wymaga aby system odczytu można rozbudowywać bez konieczności wykupowania dodatkowych licencji.


 

Pytanie 6

Czy punkt 1.2.h należy rozumieć jako konieczność ujęcia w cenie oferowanego wdrożenia, kosztu dostawy i wymiany wszystkich liczników nieobsługiwanych w proponowanym rozwiązaniu?

Odpowiedź 6

Zamawiający zgodnie Rozdziałem I, pkt. 1.3 wymaga dołączenia do oferty zestawienia w którym, należy wyszczególnić układy pomiarowo –rozliczeniowe, które należy wymienić aby dostosować do zdalnego odczytu wraz z podaniem kosztów.

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR