Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 lutego 2018 |
Imieniny: Eleonory, Feliksa, Kiejstusa
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
16
lutego
Zapytanie ofertowe - Kraszewskiego 40

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz gazowej w budynku przy ul. Kraszewskiego 40 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
1 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
09
lutego
Ogłoszenie o naborze

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ogłaszają nabór na stanowisko:

Specjalista ds. finansowych

Oferty prosimy przesyłać do dnia 5 marca 2018 roku.

Więcej informacji
07
lutego
Zapytanie ofertowe - 11 Listopada 26

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
5 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
25
stycznia
Zapytanie ofertowe - Zasoby komunalne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie okresowych rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobach komunalnych Gminy Węgorzewo”

Termin składania ofert:
6 lutego 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI

Zestawienie złożonych ofert cenowych.
01
grudnia
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
30 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

            Węgorzewo, dnia 1 września 2016 r.

CeM- 2016/2285/W3

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie w związku z zapytaniem złożonym przez ww. Oferenta do zapytania o cenę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa wraz z montażem i wdrożeniem systemu zdalnego odczytu liczników ciepła i wodomierzy zainstalowanych na zewnętrznych sieciach rozdzielczych i w źródłach ciepła” udzielają poniżej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca przedstawił dodatkową ofertę również w wersji stacjonarnej obejmującą zastosowanie koncentratorów GSM/GPRS.

Odpowiedź 1

Zamawiający na podobne pytanie już udzielił odpowiedzi, którą opublikował na stronie www.cem.wegorzewo.pl w dniu 30.08.2016 r.


 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza aby zastosowane moduły radiowe przekazywały jedynie wartości bieżące. Takie rozwiązanie pozwala w przyszłości rozwinąć system do systemu stacjonarnego, a przy tak niewielkiej liczbie liczników objętych telemetrią wszystkie liczniki zostaną odczytane w ciągu jednego dnia (Zapytanie o cenę pkt 1.2 ppkt a).

Odpowiedź 2

Zamawiający wymaga aby system odczytowy spełniał założenia wymienione w pkt. 1.2 zapytania o cenę.


 

Pytanie 3

W przypadku wymiany ciepłomierza, moduł musi być wymieniony czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Nie ma fizycznej możliwości jednym modułem obsłużyć np. ciepłomierzy firmy Sensus i Kamstrup (Zapytanie
o cenę pkt 1.2 ppkt g).

Odpowiedź 3

Zamawiający wymaga aby moduł radiowy można zastosować w licznikach ciepał tego samego producenta (w przypadku wymiany obecnego układu pomiarowo – rozliczeniowego na nowy)


 

Pytanie 4

W pkt 2 ppkt c) karty gwarancyjnej jest zapis:

Zamawiający żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad;

Prosimy o wykreślenie tego punktu lub określenie górnej granicy odszkodowania.

Odpowiedź 4

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia przed utratą danych lub uszkodzeniem układu pomiarowo – rozliczeniowego przez błędne działanie modułu.  


 

Pytanie 5

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert, czy Zamawiający dopuszcza przeslanie oferty w wersji elektronicznej?

Odpowiedź 5

Zamawiający przedłuży termin składania ofert do 12.09.2016 r.
i jednocześnie przedłuża termin realizacji do 14.10.2016 r. Jednocześnie informujemy że, nie dopuszczamy składania ofert drogą elektroniczną.


 

Pytanie 6

Prosimy o przekazanie wymaganych do złożenia dokumentów ( formularzy)
w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie udostępnia wersji edytowalnych załączników.


 

 

Pytanie 7

Czy Zamawiający w ramach swoich obowiązków zapewni osobę/y które będą asystować przy montażu systemu telemetrycznego, w szczególności dysponować wiedzą w zakresie rozmieszczenia liczników objętych systemem telemetrycznym?

Odpowiedź 7

Zamawiający udostępni pomieszczenia w których zainstalowane są układy – pomiarowo rozliczeniowe. Jednocześnie informujemy że, w projekcie umowy są wskazane osoby które będą nadzorować prawidłowość wykonania zadania.


 

Pytanie 8

Wykonawca zamierza wykorzystać moduły rejestrujące (zliczające) impulsy generowane przez wodomierz, w tej koncepcji nie ma możliwości rejestrowania rejestrowanie alarmów przy wodomierzach związanych z demontażem modułu radiowego, zastosowanie magnezu, wystąpienia przepływu wstecznego. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR