Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

CeM-2017/619/W1                                                   

Węgorzewo, dnia 16 luty 2017 r.

 

                                              

            Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, w związku z zapytaniem złożonym przez Oferenta do zapytania ocenę na wykonanie zadania pn.: Modernizację kotłowni lokalnej zlokalizowanej w budynku przy ul. 11-go Listopada 11 w Węgorzewie udzielają poniżej odpowiedzi:

 

 

Pytanie 1.

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o montażu dwóch kotłów kondensacyjnych o łącznej mocy 90 kW na potrzeby grzewcze budynków przy ul. 11-go Listopada 11 i Targowej 1, proszę o podanie zapotrzebowania cieplnego dla każdego z budynków.

Odpowiedź 1.

Moc zamówione dla ww. budynków wynoszą 44 kW i 65 kW.

 

Pytanie 2.

W celu przeliczenia czy obecne naczynie przeponowe jest wystarczające do aktualnego zładu instalacji i mocy kotłów proszę o udostępnienie informacji o pojemności instalacji każdego z budynków.

Odpowiedz 2.

Całościowy zład kotłowni razem z siecią cieplną jak też instalacją w budynkach wnosi ok. 4 m3.

 

Pytanie 3.

W celu wykonania dokumentacji instalacji gazowej oraz uzyskania pozwolenia na jej przebudowę i jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie warunków gazowych proszę o udostępnienie dotychczasowych warunków gazowych.

Odpowiedz 3.

Zamawiający na chwilę obecną nie planuje zmiany grupy taryfowej poboru paliwa gazowego, co by się wiązało z zmianą obecnego układu pomiarowego jak też zmiany warunków przyłączeniowych.

 

Pytanie 4.

Czy w przypadku zastosowania kotłów stojących o dużej pojemności wodnej oraz bardzo niskich oporach wewnętrznych Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania układu bez zastosowania sprzęgła hydraulicznego (producent deklaruje możliwość pracy kotłów w kaskadzie bez zastosowania sprzęgła)?. Rezygnacja ze sprzęgła hydraulicznego i pomp kotłowych wpłynie na obniżenie kosztów inwestycji i mniejsze zużycie energii elektrycznej podczas eksploatacji.

Odpowiedz 4.

Układ musi zapewnić regulację pogodową dwóch niezależnych obiegów grzewczych oraz możliwość odstawienia w każdej chwili dowolnego kotła. Układ kotłowni musi zapewnić zrównoważenie przepływu wody przez kotły podczas pracy dwóch obiegów grzewczych przy minimalnej jak też przy maksymalnej mocy cieplnej. W związku z powyższym Zamawiający wymaga zastosowania układu z sprzęgłem hydraulicznym.

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR