Ciepłownie Miejskie
dziś jest 19 października 2017 |
Imieniny: Pelagii, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
17
października
Zapytanie ofertowe - Przesiedleńcza 1

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Przegląd serwisowy kotłowni przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
24 października 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
08
września
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
25 października 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
16
sierpnia
Wymiana sieci ciepłowniczej

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

Wymiana przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Żeromskiego 2 na działkach 595/3, 596/1 obręb 01 Węgorzewo

Termin składania ofert:
24 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI

Informacja o wyborze

 
25
lipca
Zapytanie ofertowe - Krzywa 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie jako Zarządca Nieruchomości zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie przeglądu gwarancyjnego kotłów firmy Buderus GB312 - 2szt. zainstalowanych w kotłowni budynku przy ul. Krzywej 2 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
31 lipca 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
24
lipca
Zapytanie ofertowe - Nadbrzeżna 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie jako Zarządca Nieruchomości zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nadbrzeżnej 2 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
14 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

CeM-2017/619/W1                                                   

Węgorzewo, dnia 16 luty 2017 r.

 

                                              

            Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, w związku z zapytaniem złożonym przez Oferenta do zapytania ocenę na wykonanie zadania pn.: Modernizację kotłowni lokalnej zlokalizowanej w budynku przy ul. 11-go Listopada 11 w Węgorzewie udzielają poniżej odpowiedzi:

 

 

Pytanie 1.

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o montażu dwóch kotłów kondensacyjnych o łącznej mocy 90 kW na potrzeby grzewcze budynków przy ul. 11-go Listopada 11 i Targowej 1, proszę o podanie zapotrzebowania cieplnego dla każdego z budynków.

Odpowiedź 1.

Moc zamówione dla ww. budynków wynoszą 44 kW i 65 kW.

 

Pytanie 2.

W celu przeliczenia czy obecne naczynie przeponowe jest wystarczające do aktualnego zładu instalacji i mocy kotłów proszę o udostępnienie informacji o pojemności instalacji każdego z budynków.

Odpowiedz 2.

Całościowy zład kotłowni razem z siecią cieplną jak też instalacją w budynkach wnosi ok. 4 m3.

 

Pytanie 3.

W celu wykonania dokumentacji instalacji gazowej oraz uzyskania pozwolenia na jej przebudowę i jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie warunków gazowych proszę o udostępnienie dotychczasowych warunków gazowych.

Odpowiedz 3.

Zamawiający na chwilę obecną nie planuje zmiany grupy taryfowej poboru paliwa gazowego, co by się wiązało z zmianą obecnego układu pomiarowego jak też zmiany warunków przyłączeniowych.

 

Pytanie 4.

Czy w przypadku zastosowania kotłów stojących o dużej pojemności wodnej oraz bardzo niskich oporach wewnętrznych Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania układu bez zastosowania sprzęgła hydraulicznego (producent deklaruje możliwość pracy kotłów w kaskadzie bez zastosowania sprzęgła)?. Rezygnacja ze sprzęgła hydraulicznego i pomp kotłowych wpłynie na obniżenie kosztów inwestycji i mniejsze zużycie energii elektrycznej podczas eksploatacji.

Odpowiedz 4.

Układ musi zapewnić regulację pogodową dwóch niezależnych obiegów grzewczych oraz możliwość odstawienia w każdej chwili dowolnego kotła. Układ kotłowni musi zapewnić zrównoważenie przepływu wody przez kotły podczas pracy dwóch obiegów grzewczych przy minimalnej jak też przy maksymalnej mocy cieplnej. W związku z powyższym Zamawiający wymaga zastosowania układu z sprzęgłem hydraulicznym.

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR