Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 23 marca 2017 r.

CeM-2017/1392/W1

Zapytanie ofertowe

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

I. Przedmiot zamówienia

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty na: „Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicach: Żeromskiego 1, Pionierów 2, B. Chrobrego 4 oraz Kopernika 14 w Węgorzewie”

Zakres zamówienia:

1. Kotłownia przy ul. Żeromskiego 1:

Kotły:

 • Domobloc N typ DCN1500 producent Schäffer, szt. 2

Palniki:

 • gazowo-olejowy RWS 190/MMZ 784T producent RIELLO BURNERS, szt. 1
 • gazowo-olejowy GKP-106,3H producent OILON, szt. 1

Zakres prac:

 • Przegląd układu automatyki i wizualizacji firmy SIEMENS.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja palników kotłów wraz z analizą spalin.
 • Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotłów i palników (TR, STB, SYR, zaworów bezpieczeństwa, presostatu powietrza, presostatu gazu, foto elementu, układu kontroli szczelności na ścieżce gazowej palnika).
 • Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych oraz transformatorów zapłonowych.
 • Sprawdzenie stanu technicznego dysz paliwowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania ścieżek gazowych i olejowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania układów mieszających (siłowniki zaworów trójdrogowych – 3 szt.).
 • Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
 • Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia.
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych i olejowych.
 • Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Sprawdzenie jakości wody technologicznej - uzupełniającej.

 

2. Kotłownia przy ul. Pionierów 2:

Kotły:

 • Domobloc N typ DCN 880 producent Schäffer, szt. 2

 Palniki:

 • gazowo-olejowy GKP-46 H producent OILON, szt. 2

 Zakres prac:

 • Przegląd układu automatyki firmy FRISKO.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja palników kotłów wraz z analizą spalin. (pełny zakres dotyczy kotła gazowego, kocioł olejowy nie był eksploatowany w sezonie grzewczym 2015/2016, więc wymaga tylko sprawdzenia poprawności działania
  i regulacji)
  .
 • Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotłów i palników (TR, STB, SYR, zaworów bezpieczeństwa, presostatu powietrza, presostatu gazu, foto elementu, układu kontroli szczelności na ścieżce gazowej palnika).
 • Sprawdzenie stanu technicznego układu zapłonowego i wymienić elektrody zapłonowe na nowe.
 • Sprawdzenie poprawności działania napędu klapy powietrza.
 • Sprawdzenie stanu technicznego dysz paliwowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania ścieżek gazowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania układów mieszających (siłowniki zaworów trójdrogowych – 3 szt.).
 • Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych i olejowych.
 • Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Sprawdzenie jakości wody technologicznej - uzupełniającej.
 • Wymiana części eksploatacyjnych palnika
  • Elektrody zapłonowe kotła gazowego.
  • Przewody zapłonowe.

 

 3. Kotłownia przy ul. B. Chrobrego 4:

Kocioł:

 • Viessmann VITOPLEX 100, szt. 2
 • De Dietrich C310-570 ECO kondensacyjny o mocy 573 kW, szt. 1

Palnik:

 • gazowo - olejowy firmy GIERSCH typ MK3.1-ZM-L-N
 • gazowy firmy GIERSCH typ MG2-ZM-L-N

Zakres prac:

 • Przegląd układu automatyki firmy FRISKO.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja palników kotłów wraz z analizą spalin.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja parametrów pracy kotła kondensacyjnego C310-570.
 • Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotłów i palników (TR, STB, SYR, zaworów bezpieczeństwa, presostatu powietrza, presostatu gazu, foto elementu, elektrody jonizującej, układu kontroli szczelności na ścieżce gazowej palnika oraz systemu zabezpieczenia kotła kondensacyjnego C310-570).
 • Wymiana elektrody zapłonowej i jonizacyjnej kotła C310-570.
 • Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych oraz transformatorów zapłonowych w palnikach GIERSCH.
 • Sprawdzenie stanu technicznego dysz paliwowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania ścieżek gazowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania ścieżki olejowej.
 • Sprawdzenie poprawności działania układów mieszających (siłowniki zaworów trójdrogowych).
 • Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
 • Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia.
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych i olejowych.
 • Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Sprawdzenie jakości wody technologicznej - uzupełniającej.

Uwaga!!!

Przy przeglądzie palnika GIERSCH MG2-ZM-L-N należy zwrócić szczególną uwagę na sterownik palnika ze względu że, występuje czasowa blokada (krok nr 18 w algorytmie pracy). Po upływie czasu kontrolnego palnik uruchamia się do pracy prawidłowo.

4. Kotłownia przy ul. Kopernika 14:

Kocioł:

 • De Dietrich typ GT430-10 gazowo – olejowy o mocy 430 kW

Palnik:

 • gazowo – olejowy firmy RIELLO typ RLS 68/MMX779T1

Zakres prac:

 • Przegląd układu automatyki firmy De Dietrich.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja palnika kotła wraz z analizą spalin.
 • Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotła i palnika (TR, STB, SYR, zaworów bezpieczeństwa, presostatu powietrza, presostatu gazu, foto elementu, układu kontroli szczelności na ścieżce gazowej palnika, czujnika przepływu przez kocioł GT430).
 • Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych oraz transformatorów zapłonowych.
 • Sprawdzenie stanu technicznego dysz paliwowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania ścieżki gazowej i ścieżki olejowej.
 • Sprawdzenie poprawności działania układów mieszających (siłowniki zaworów trójdrogowych).
 • Sprawdzenie poprawności działania regulatorów układów:
  • c.o.
  • c.w.u.
 • Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
 • Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia Variomat.
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych.
 • Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Sprawdzenie poprawności działania konsol sterowniczych Diamatic 3  i VM.
 • Regulacja parametrów pracy kotła kondensacyjnego C310-570.
 • Sprawdzenie poprawności funkcjonowania stacji uzdatniania wody i ewentualna regulacja parametrów pracy.

Czyszczenie płomienicy, płomieniówek kotłowych, kotłów w kotłowniach przy ul. Żeromskiego 1, Pionierów 2, B. Chrobrego 4 (kotły Vitoplex 100 – 2szt.), Kopernika 14 wykona CeM we własnym zakresie.

 

Po wykonaniu w/w prac należy wystawić protokoły z przeprowadzenia przeglądu z poszczególnej kotłowni wraz z określeniem zakresu niezbędnych prac remontowych do wykonania przed sezonem grzewczym 2017/2018 r.

 

Wykonawca udzieli 6 m-c gwarancji na wykonane prace związane z przeglądem urządzeń kotłowni od daty przekazania kompletu protokołów.

 

Termin wykonania prac do dnia 30.04.2017 r.

 

II. Informację ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania przeglądów dla wybranych Wspólnot w ramach złożonej oferty cenowej.

 

III. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  • Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 45 ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty.
  • Do oferty należy załączyć aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji grup I, II (kotły wodne o mocy nie mniejszej niż 1500 kW) i III w zakresie E i D do wykonywania czynności związanych z remontem, konserwacją, pracami kontrolno-pomiarowymi urządzeń energetycznych
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji firm VIESSMANN (kotły Vitoplex 100), De Dietrich (kotły C310-570, GT430-10), GIERSCH (palniki MK3.1-ZM-L-N, MG2-ZM-L-N), RIELLO (LS 68/MMX779T1, RWS190/MMZ 784T), SYR (demineralizatory 3200, zawory bezpieczeństwa, zabezpieczenia poziomu wody) do przeprowadzania prac związanych z przeglądami, regulacjami oraz remontem urządzeń.

 

IV. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta na wykonanie przeglądów powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem „Oferta na wykonanie przeglądów kotłowni Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie”.
 2. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 3. Oferta winna być złożona zgodnie z załączonym załącznikiem tj.:
 • Załącznik nr 1 – oferta na wykonanie przeglądów kotłowni Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie.
 1. Oferta/-y musi/szą być podpisana/-e przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016 poz.710).

 

V. Termin składania ofert: do 27.03.2017 r. (poniedziałek), do godz. 1200

 

VI. Kryterium oceny ofert: 100 % cena brutto.

 

VII. Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie wskazanym w punkcie IV.
 2. Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

 • Łukasz Siniuk, tel. 87 427 59 33 (w godz. 800-1400),
Załączniki:
Pobierz plik (Zalacznik 1 - formularz ofertowy.pdf)Zalacznik 1 - formularz ofertowy.pdf[ ]38 kB
Pobierz plik (Zapytanie.pdf)Zapytanie.pdf[ ]3278 kB

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR