Ciepłownie Miejskie
dziś jest 27 kwietnia 2018 |
Imieniny: Ludwika, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
8 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Dodatkowa informacja dotycząca zapytania

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - dostawa wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody"

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
29
marca
Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej - Odpowiedzi, zmiany w SIWZ

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.:"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi" w celu spełnienia zapisów z Rozdziału VIII publikują następujące odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ

1. Wyjaśnienie wraz z zmiana przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2018 r.

 

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
27
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
9 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Odpowiedź na pytanie numer 1

Odpowiedź na pytanie numer 2

Przedłużenie terminu składania ofert

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 27 marca 2017 r.

CeM-2017/1072/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo na rzecz, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo”.  

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w budynkach zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo.

 

II. Zakres zamówienia:

Armii Krajowej 3

zakres robót do wykonania:

 • wykonanie nowego WLZ od przyłącza głównego do rozdzielni głównej
 • wykonanie nowej tablicy głównej budynku wraz z licznikami lokatorskimi na klatce schodowej parteru
 • przeniesienie liczników lokatorskich do nowej szafy
 • wykonanie nowych WLZ lokatorskich od szafy do lokali wraz z rozdzielniami lokalowymi
 • wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych 1, 2, 3, 4, 5.
 • wymiana instalacji oświetleniowej na klatce schodowej i piwnicy wraz z wymianą punktów oświetleniowych na nowe
 • likwidacja tablicy elektrycznej na piętrze budynku
 • remont instalacji odgromowej budynku
 • montaż wyłącznika przeciwpożarowego budynku wraz z 1 punktem wyzwalającym

 

Jaracza 30

zakres robót do wykonania:

 • wykonanie nowego WLZ od przyłącza głównego budynku do rozdzielni głównej
 • wykonanie nowej tablicy głównej budynku wraz z licznikami lokatorskimi na parterze klatki schodowej budynku
 • przeniesienie liczników lokatorskich do nowej szafy
 • wykonanie nowych WLZ lokatorskich od szafy do lokali wraz z rozdzielniami lokalowymi
 • wymiana instalacji oświetleniowej 24V klatki schodowej i strychu wraz z wymianą punktów oświetleniowych na nowe,na strychu stosować oprawy hermetyczne
 • podłączenie oświetlenia piwnicy do szafy głównej (likwidacja szafki przy zejściu do piwnicy)
 • likwidacja tablicy elektrycznej na piętrze budynku
 • wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych 1, 2, 2A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

 

Kraszewskiego 40B

zakres robót do wykonania:

 • wykonanie nowej tablicy głównej budynku wraz z licznikami lokatorskimi na zewnętrznej ścianie budynku
 • przeniesienie liczników lokatorskich do nowej szafy
 • podłączenie istniejących WLZ lokatorskich do nowej szafy
 • wymiana na nową istniejącej tablicy lokalowej w lokalu użytkowym WIORiN
 • nową tablicę główną zasilić z przyłącza PGE przy budynku
 • likwidacja starych skrzynek licznikowych
 • montaż wyłącznika przeciwpożarowego budynku wraz z 1 punktem wyzwalającym przy szafie licznikowej

 

Kraszewskiego 40C

zakres robót do wykonania:

 • wykonanie nowej tablicy głównej budynku wraz z licznikami elektrycznymi na zewnętrznej ścianie budynku
 • nową tablicę główną zasilić z przyłącza PGE przy budynku
 • demontaż napowietrznej linii zasilającej od budynku Kraszewskiego 40B
 • demontaż istniejącej rozdzielni głównej w budynku
 • wymiana instalacji elektrycznej lokali użytkowych na nową wraz z punktami oświetleniowymi (3 lokale)

 

Kraszewskiego 40D

zakres robót do wykonania:

 • wykonanie nowej tablicy głównej budynku wraz z licznikami elektrycznymi na zewnętrznej ścianie budynku
 • nową tablicę główną zasilić z przyłącza PGE przy budynku
 • demontaż napowietrznej linii zasilającej od budynku Kraszewskiego 40C
 • wymiana instalacji elektrycznej lokali użytkowych na nową wraz z punktami oświetleniowymi (4 lokale)

 

Ogonki ul. Świerkowa 5

zakres robót do wykonania:

 • wykonanie nowego WLZ od przyłącza głównego budynku do rozdzielni głównej
 • wykonanie nowej tablicy głównej budynku wraz z licznikami lokatorskimi na korytarzu budynku
 • przeniesienie liczników lokatorskich do nowej szafy
 • wykonanie nowych WLZ lokatorskich od szafy do lokali wraz z rozdzielniami lokalowymi
 • wymiana instalacji oświetleniowej korytarzy i piwnicy wraz z wymianą punktów oświetleniowych na nowe
 • wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 4, 5
 • demontaż starych tablic elektrycznych na korytarzu
 • montaż wyłącznika przeciwpożarowego budynku wraz z 1 punktem wyzwalającym przy głównym wejściu do budynku

 

Plac Wolności 12

zakres robót do wykonania:

 • wykonanie nowej tablicy głównej budynku wraz z licznikami lokatorskimi na klatce schodowej parteru od strony ulicy
 • przeniesienie liczników lokatorskich do nowej szafy
 • wykonanie nowych WLZ lokatorskich od szafy do lokali wraz z rozdzielniami lokalowymi
 • wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych 2, 3, 4, 5.
 • wymiana instalacji oświetleniowej na klatce schodowej wraz z wymianą punktów oświetleniowych na nowe
 • montaż wyłącznika przeciwpożarowego budynku wraz z 1 punktem wyzwalającym

 

Plac Wolności 13

zakres robót do wykonania:

 • wykonanie nowej tablicy głównej budynku wraz z licznikami lokatorskimi na klatce schodowej parteru od strony ulicy
 • przeniesienie liczników lokatorskich do nowej szafy
 • wykonanie nowych WLZ lokatorskich od szafy do lokali wraz z rozdzielniami lokalowymi
 • wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych 1, 2, 7.
 • wymiana instalacji oświetleniowej na klatce schodowej

 

 

Portowa 5

zakres robót do wykonania:

 • wykonanie nowego WLZ od przyłącza głównego budynku do tablicy głównej wraz z wymianą na nową tablicy licznikowej

 

Radzieje ul. Węgorzewska 25

zakres robót do wykonania:

 • wykonanie nowego WLZ od przyłącza głównego do rozdzielni głównej
 • wykonanie nowej tablicy głównej budynku wraz z licznikami lokatorskimi na klatce schodowej parteru
 • przeniesienie liczników lokatorskich do nowej szafy
 • wykonanie nowych WLZ lokatorskich od szafy do lokali wraz z rozdzielniami lokalowymi
 • wymiana instalacji elektrycznej w lokalu nr 4 i lokalu użytkowym.
 • likwidacja tablicy elektrycznej na piętrze budynku
 • montaż wyłącznika przeciwpożarowego budynku wraz z 2 punktami wyzwalającymi

 

Rudziszki 50

zakres robót do wykonania:

 • wykonanie nowych WLZ lokatorskich od szafy do lokali wraz z rozdzielniami lokalowymi
 • wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych 1, 2, 3, 4, 5.
 • montaż wyłącznika przeciwpożarowego budynku wraz z 1 punktem wyzwalającym przy głównym wejściu do budynku

 

Sienkiewicza 3

zakres robót do wykonania:

 • wykonanie nowej tablicy głównej budynku na zewnętrznej ścianie budynku
 • przeniesienie liczników lokalowych do nowej szafy na zewnątrz budynku
 • wykonanie nowego złącza od przyłącza głównego budynku do rozdzielni głównej
 • wykonanie nowych WLZ lokalowych od szafy do lokali wraz z rozdzielniami lokalowymi
 • wykonanie nowej instalacji oświetleniowej klatki schodowej i strychu wraz z punktami oświetleniowymi
 • demontaż starych tablic elektrycznych na korytarzu i lokalach użytkowych
 • montaż wyłącznika przeciwpożarowego budynku wraz z przyciskiem wyzwalającym przy głównym wejściu do budynku
 • wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych 2, 3, lokalach użytkowych (szewc i sklep).

 

Szpitalna 1

zakres robót do wykonania:

 • wykonanie nowej tablicy głównej budynku wraz z licznikami lokatorskimi na klatce schodowej parteru od strony ulicy
 • przeniesienie liczników lokatorskich do nowej szafy
 • wykonanie nowych WLZ lokatorskich od szafy do lokali wraz z rozdzielniami lokalowymi
 • wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych 1, 2, 3, 4.
 • wymiana instalacji oświetleniowej na klatce schodowej wraz z wymianą punktów oświetleniowych na nowe
 • montaż wyłącznika przeciwpożarowego budynku wraz z 1 punktem wyzwalającym

 

Węgielsztyn 33

zakres robót do wykonania:

 • wykonanie nowej tablicy głównej budynku na zewnętrznej ścianie budynku
 • przeniesienie liczników lokatorskich do nowej szafy na zewnątrz budynku
 • wykonanie nowego złącza od przyłącza głównego budynku do rozdzielni głównej
 • wykonanie nowych WLZ lokatorskich od szafy do lokali wraz z rozdzielniami lokalowymi
 • wykonanie instalacji oświetleniowej klatki schodowej, piwnicy i strychu wraz z punktami oświetleniowymi
 • demontaż starych tablic elektrycznych na korytarzu
 • montaż wyłącznika przeciwpożarowego budynku wraz z przyciskiem wyzwalającym przy głównym wejściu do budynku

 

Węgielsztyn 45

zakres robót do wykonania:

 • wymienić na nowe moduły awaryjne w oprawach oświetleniowych w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej

 

Zamkowa 4

zakres robót do wykonania:

 • przebudować istniejącą tablicę rozdzielni głównej
 • uporządkować obwody instalacji
 • w każdym lokalu użytkowym zamontować nowy układ pomiarowy
 • w budynku A użytkowanym przez MGOPS sprawdzić połączenia wyłączników różnicowo-prądowych i doprowadzić do obowiązujących przepisów
 • wymienić na nową instalację elektryczną w lokalu użytkowych: komis meblowy, rozdzielnia elektryczna, ubezpieczenia, sklep wędkarski, klub piłkarski, zakład kominiarski, sklep z odzieżą, sklep rowerowy

 

ZASOBY KOMUNALNE - wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych.

zakres robót do wykonania:

 • zdemontować istniejącą instalację elektryczną
 • prowadzić nową instalację elektryczną po istniejącym śladzie podtynkowo
 • wykonać nowe tablice główne mieszkaniowe bezpośrednio za ścianą lokalu przy drzwiach wejściowych

zgodnie z poniższym wykazem

 

 

Budynek

Nr lokalu

 1

Jakunowo 8

1, 2

 2

Kal 31

 

 3

Kal 38

1, 2

 4

Kalskie Nowiny 19

1, 2

 5

Ogonki 3

-

 6

Ogonki 4

-

 7

Perły 5A

-

 8

Perły 16

3, lokal użytkowy (sklep)

 9

Prynowo 8

4, lokal użytkowy (sklep)

 10

Surwile 1

3, 5, 6

 11

Surwile 2

1

 12

Sztynort Mały 3

6, 7

 13

Sztynort Duży 6

4

 14

Tarławki 6

2, 3

 15

Trygort 15

3, 4

 16

11-go Listopada 11

1, 4, 5

 

Instalacje elektryczne wykonać w układzie TN-S. Zastosować zabezpieczenia typu S wraz z wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Stosować zabezpieczenia przepięciowe B+C.

 

Prace związane ze zmianą miejsca instalacji liczników energii elektrycznej należy uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A.

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

 

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia.
 2. Wykonawca przy obliczaniu ceny musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędnych do realizacji niniejszego zadania.
 3. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie celem uwzględnienia w cenie wszystkich niezbędnych kosztów.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo”.  Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 

VI. Termin składania ofert do: 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), godz. 1200

 

VII. Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Termin wykonania: 15.07.2017 r.

 

IX. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 1200.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

 • Bartosz Wojtkowski, tel. 87 427 59 35
 • Łukasz Siniuk, tel. 87 427 59 33

 

XI. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR