Ciepłownie Miejskie
dziś jest 27 kwietnia 2018 |
Imieniny: Ludwika, Piotra
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
19
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
8 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Dodatkowa informacja dotycząca zapytania

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
16
kwietnia
Zapytanie ofertowe - dostawa wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody"

Termin składania ofert:
27 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
29
marca
Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej - Odpowiedzi, zmiany w SIWZ

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.:"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi" w celu spełnienia zapisów z Rozdziału VIII publikują następujące odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany do SIWZ

1. Wyjaśnienie wraz z zmiana przedmiotu zamówienia z dnia 29.03.2018 r.

 

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
27
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
9 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Odpowiedź na pytanie numer 1

Odpowiedź na pytanie numer 2

Przedłużenie terminu składania ofert

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

CeM-2017/2323/W1      

Węgorzewo, dnia 23 maja 2017 r.

 

ZAPYTANIE O CENĘ

na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

 

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych w trybie zapytania o cenę, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, prowadzonego poza ustawą
Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie zadania: „Dostawa wraz z montażem i konfiguracją serwera na potrzeby sieci teleinformatycznej Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie

 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot i zakres rzeczowy zapytania ofertowego

1.1 Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór Wykonawcy na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Dostawa wraz z montażem
i konfiguracją serwera na potrzeby sieci teleinformatycznej Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie
”,

 1.2. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Dostawa nowego serwera dla potrzeb oprogramowania firmy Mieszczanin (ZOD, TON, SŁON), WAPRO (WF-MAG, WF-FAKIR, WF-JPK, WF-GANG, WF-BEST), Płatnik.

b) Serwer musi spełniać wszystkie wymagania stawiane przez ww. producentów oprogramowania jak też niżej wskazane minimalne wymagania techniczne:

Parametr

Minimalne wymagania

Obudowa

-Typu Rack, wysokość maksymalna 1U;

-Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi wysunięcie serwera z szafy rack

Płyta główna

-Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów dwunastordzeniowych;

-Sumarycznie minimum 4 złącza PCI Express generacji 3 low profile, w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 i 2 złącza o prędkości x8;

-Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora lub systemu operacyjnego o pojemności do 128GB (niezależne od dysków twardych);

Procesory

-Zainstalowany jeden procesor 6-rdzeniowy w architekturze x86 osiągający wynik min. 8750 pkt w testach wydajności PassMark - CPU Mark dostępnych na stronie www.cpubenchmark.net;

-Wymagane dołączenie do oferty wydruku ze strony cpubenchmark lub pełnego protokołu testów dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowany procesor. Protokół testów musi być poświadczony przez producenta serwera;

Pamięć RAM

-Zainstalowane 16 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2400Mhz w jednej kości

-Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC;

-minimum 12 gniazd pamięci RAM na płycie głównej, obsługa pamięci RAM DDR4-2400;

Kontrolery dyskowe, I/O

-Zintegrowany kontroler SATA 6Gb/s

Dyski twarde

-Zainstalowane 2 dyski SATA 7,2K RPM 6G o pojemności 4 TB każdy, dyski Hotplug;

-Zainstalowane 2 dyski SATA SSD 6G o pojemności 200 GB każdy, dyski Hotplug;

-Minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 3,5;

Kontrolery LAN

-Karta LAN wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45;

 

Napęd optyczny

DVD-RW

Porty

-zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA;

-5x USB, w tym minimum 2x USB 3.0 na panelu przednim, minimum 2x USB 3.0 dostępne z tyłu, 1x USB 3.0 dostępne wewnątrz; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera;

-możliwość rozbudowy serwera o złącze 1x RS-232-C;

Zasilanie, chłodzenie

-2 redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 450W;

-Redundantne wentylatory hotplug;

Zarządzanie

-Wbudowane diody informujące o stanie serwera;

-Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

 • Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;
 • Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;
 • Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)
 • Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii
 • Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
 • Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
 • Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)

Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).

Akcesoria

- Monitor 17’’

- klawiatura, mysz

Wspierane OS

-Windows Serwer 2012 w wersji polskiej – pełna licencja

Gwarancja

 

-5 lat gwarancji producenta serwera w trybie onsite;

-Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera;

-Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji;

Dokumentacja, inne

-Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (wymagane oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań dołączone do oferty).

-Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg;

-Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu;

-Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;

-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;

 c) Montaż ww. serwera wraz z wykonaniem następujących prac konfiguracyjnych:

 1. Przeniesienie obecnego oprogramowania firmy Mieszczanin (ZOD, TON. SŁON), WAPRO (WF-MAG, WF-FAKIR, WF-JPK, WF-GANG, WF-BEST), Płatnik z obecnego serwera na nowy wraz z całą bazą danych.
 2. Konfiguracja automatycznej archiwizacji baz danych ww. programów.
 3. Konfiguracja na stacjach roboczych nowych połączeń do ww. programów zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.
 4. Konfiguracja starego serwera pod kontrolera domeny.
 5. Sprawdzenie poprawności konfiguracji poszczególnych kont domenowych i użytkowników.
 6. Udostępnienie przestrzeni dyskowych na starym serwerze dla użytkowników wg. zaleceń Zamawiającego.
 7. Konfiguracja automatycznego archiwizowania danych i baz danych na dwa obecne dyski sieciowe NAS (harmonogram i częstotliwość archiwizacji wg. zlecań Zamawiającego).
 8. Konfiguracja obecnego UPS-a APC do zasilania dwóch serwerów.
 9. Konfiguracja rutera dla ustawień zdalnego pulpitu

1.3. Rozszerzenie pakietu antywirusowego o dodatkowe stanowisko serwerowe (ESET NOD32 Antivirus).

1.4. Gwarancja 5 lata na serwer oraz prace związane z konfiguracją. Czas usuwania awarii do 24 godzin od zgłoszenia.

1.5. Co roczny nieodpłatny serwis dwóch serwerów przez okres trwania gwarancji (tj. 5 lat).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częś
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniają
 7. Zamawiający zakłada, że Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt mając odpowiednie upoważnienie od Zamawiającego uzyska wszystkie niezbędne materiały i potrzebne informacje do realizacji przedmiotu zamówienia.
 8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w systemach informatycznych.
 9. Wykonawca wykona wizję lokalna w miejscu zainstalowania obecnego serwera.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do dnia 12 lipca 2017 r.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tożsamej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie zrealizował minimum 1 zamówienie na dostawę wraz z montażem serwera oraz konfiguracją domen i oprogramowania opartych na bazach SQL odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 15 000,00 zł brutto. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru robót) Załącznik nr 2.
 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający żąda dostarczenia oświadczenia wypełnionego zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 3.

V. OSOBAMI UPRAWNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SĄ:

 Łukasz Siniuk tel. 87 427 59 33,

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert tj. do 7.06.2015 r. do godz. 12.00.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Oferta musi zawierać:

a) wypełniony czytelnie Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1,

b) wykaz wykonanych prac tożsamych do prac zawartych w niniejszym zapytaniu zgodnie z załącznikiem nr 2,

c) oświadczenie, wypełnione czytelnie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3.

d) specyfikację zaproponowanego rozwiązania z podaniem wszystkich danych technicznych w kolejności jak w tabeli w rozdziale I, pkt 1, ppkt. 1.2.

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, z napisem „Dostawa wraz z montażem i konfiguracją serwera na potrzeby sieci teleinformatycznej Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert. Wykonawca może złożyć również ofertę w dwóch kopertach zewnętrznej i wewnętrznej w tym przypadku opakowanie zewnętrzne powinno być opatrzone jedynie klauzulami jak wyżej, bez informacji o Wykonawcy i jego danych adresowych. Takie informacje natomiast, muszą znaleźć się na opakowaniu wewnętrznym oferty.
 7. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt 1-7 kryteriów zostaną odrzucone.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom i określa w ofercie, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom.

 1. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów z Podwykonawcami wraz dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę.
 2. Ceny robót realizowanych przez Podwykonawcę nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie przez Wykonawcę za dany zakres robót.
 3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
 4. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w dziale I przedmiot zamówienia.
 2. Cena oferty zawiera wszystkie łączne koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, pełnienia nadzoru autorskiego oraz rękojmi za wady.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

XI. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:

 1. W formie pisemnej na adres Zamawiającego:
 2. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

ul. B. Chrobrego 4

11-600 Węgorzewo

 

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie nastąpi w dniu 7.06.2017 r. o godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego.

 XIII. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.

W przypadku nie unieważnienia postępowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
 2. Wykaz wykonanych prac tożsamych do niniejszego zamówienia – załącznik nr 2,
 3. Oświadczenie – załącznik nr 3,
 4. Projekt umowy – załącznik nr 4.

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR