Ciepłownie Miejskie
dziś jest 23 marca 2018 |
Imieniny: Pelagii, Feliksa
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
14
marca
Zapytanie ofertowe - Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi"

Termin składania ofert:
16 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
14
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
26 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
05
marca
Zapytanie ofertowe - przeglądy elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej"

Termin składania ofert:
7 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
16
lutego
Zapytanie ofertowe - Kraszewskiego 40

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz gazowej w budynku przy ul. Kraszewskiego 40 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
1 marca 2018 r. do godz. 12:00

Notatka z otwarcia ofert

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
09
lutego
Ogłoszenie o naborze

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ogłaszają nabór na stanowisko:

Specjalista ds. finansowych

Oferty prosimy przesyłać do dnia 5 marca 2018 roku.

Więcej informacji
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

Węgorzewo, dnia 2 czerwca 2017 r.

CeM- 2017/2323/W3

           

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie w związku z zapytaniem złożonym przez Oferenta do zapytania o cenę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa wraz z montażem i konfiguracją serwera na potrzeby sieci teleinformatycznej Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie” udzielają poniżej odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

W wymaganiach dotyczących płyty głównej w serwerze, Zamawiający wskazał: "Sumarycznie minimum 4 złącza PCI Express generacji 3 low profile, w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 i 2 złącza o prędkości x8". Przeważająca większość rozwiązań serwerowych 1U dostępnych na rynku posiada ograniczone możliwości rozbudowy o karty rozszerzeń ze złączem PCI Express. W tego typu rozwiązaniach, najczęściej stosuje się nie więcej niż 2 sloty PCI Express. Wymaganie postawione przez Zamawiającego zdecydowanie ogranicza możliwość zaoferowania konkurencyjnych rozwiązań, co stanowi niekorzyść dla Zamawiającego. Proszę zatem o wyjaśnienie - czy Zamawiający dopuści rozwiązanie serwerowe 1U wyposażone w dwa sloty PCI Express generacji 3.0 pracujące z prędkością X16 i umożliwiające montaż jednej karty pełnej wysokości oraz jednej karty połówkowej wysokości?

Odpowiedź 1

Nie.

 

Pytanie 2:

W wymaganiach dotyczących pamięci RAM w serwerze, Zamawiający wskazał: "Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC". Advanced ECC jest starą metodą zaproponowaną przez firmę Hewlett Packard w 2009 roku. Obecnie technologia ta nie daje już pełnego zabezpieczenia danych zawartych w pamięciach RAM. W przypadku posługiwania się nazwami własnymi producentów (np. Advanced ECC) należy brać pod uwagę, iż równoważne technologie występują u innych producentów pod innymi nazwami, natomiast oferują równoważną lub lepszą funkcjonalność. Typowym przykładem jest właśnie technologia HP Advanced ECC, która u innych producentów nazywana jest ChipKill, Extended ECC, SDDC, Lockstep, itd. Proszę o wyjaśnienie - czy Zamawiający dopuści rozwiązania serwerowe oferujące następujące, równoważne do wymaganych przez Zamawiającego, technologie zabezpieczania pamięci: ECC, Memory mirroring, SDDC, Memory sparing, Lockstep?

Odpowiedz 2

Wskazane w zapytaniu wymagania stanowią minimalne wymagania sprzętowe. Przy zastosowaniu lepszych rozwiązań niż wskazane w zapytaniu Oferent musi dołączyć badania wykonane przez niezależny podmiot potwierdzające niniejszy fakt.  

 

Pytanie 3

W wymaganiach dotyczących portów w serwerze, Zamawiający wskazał: "5x USB, w tym minimum 2x USB 3.0 na panelu przednim, minimum 2x USB 3.0 dostępne z tyłu, 1x USB 3.0 dostępne wewnątrz". Według najlepszej wiedzy Oferenta, w przeważającej większości rozwiązań serwerowych 1U dostępnych na rynku, stosowane są 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy serwera, 2 porty USB 3.0 z tyłu obudowy serwera oraz 1 port USB 3.0 wewnątrz obudowy serwera. Czy wobec tego, Zamawiający zgodzi się zrezygnować z portów USB w wersji 3.0 z przodu obudowy, na rzecz portów USB w wersji 2.0, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących pozostałych portów USB?

Odpowiedz 3

Nie

 

Pytanie 4

W wymaganiach dotyczących zasilania i chłodzenia w serwerze, Zamawiający wskazał: "2 redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 450W". Proszę o wyjaśnienie - czy Zamawiający dopuści rozwiązanie serwerowe wyposażone w dwa redundantne zasilacze hotplug o mocy 460W klasy Platinum?

Odpowiedz 4

Tak. Stawiane wymagania w zapytaniu stanowią minimalne wymagania sprzętowe.

 

Pytanie 5

W wymaganiach dotyczących dokumentacji i innych aspektów w serwerze, Zamawiający wskazał: "Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji". Przeważająca część wiodących producentów serwerów nie oferuje polskiej infolinii technicznej, tym bardziej o numerze o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801. Telefoniczna pomoc techniczna w języku polskim jest najczęściej świadczona przez autoryzowanych partnerów serwisowych producenta, których numery kontaktowe są numerami o standardowej odpłatności. Wobec tego, wskazany zapis znacząco ogranicza ilość możliwych do zaoferowania rozwiązań serwerowych, wyłącznie do wąskiej grupy producentów serwerów, co stanowi niekorzyść dla Zamawiającego. Proszę o wyjaśnienie - czy Zamawiający dopuści rozwiązanie serwerowe, dla którego telefoniczna pomoc techniczna w języku polskim, świadczona będzie przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta serwera?

Odpowiedz 5

Zamawiający dopuszcza że niniejsze informacje ws. konfiguracji sprzętowej mogą być udzielane przez autoryzowany serwisy producenta serwera lub Wykonawcę w okresie trwania gwarancji. W przypadku zakończenia działalności przez Wykonawcę należy zapewnić Zamawiającemu dostęp niniejszych informacji. Informacje muszą być przekazywane w języku polskim.

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR