Ciepłownie Miejskie
dziś jest 22 listopada 2017 |
Imieniny: Marka, Cecylii
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
24
października
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 2

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 2 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
19
października
XVI Taryfy dla ciepła

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 roku nr OGD.4210.22.7.2017.321.XVI.RSt wprowadza, z dniem 1 listopada 2017 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w "XVI taryfa dla ciepła".

Szczegółowe informacje w zakładce TARYFA OPŁAT
17
października
Zapytanie ofertowe - Przesiedleńcza 1

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Przegląd serwisowy kotłowni przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
24 października 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
08
września
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
25 października 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
16
sierpnia
Wymiana sieci ciepłowniczej

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

Wymiana przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Żeromskiego 2 na działkach 595/3, 596/1 obręb 01 Węgorzewo

Termin składania ofert:
24 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI

Informacja o wyborze

 
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

OFERENCI

                                                                      

 

CeM-2017/4070/W1                                            

Węgorzewo, dnia 16 październik 2016 r.

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie, proszą o złożenie oferty cenowej na wykonanie przeglądu gwarancyjnego i regulacji kotłowni przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie.

I. Zakres przeglądu obejmuje:

Kocioł (przegląd gwarancyjny):

 • Heat Master 101 firmy ACV Polska Sp. z o.o. – 1 szt.

Palniki gazowy (gwarancyjny):

 • Gazowy, modulowany BG2000 – 1 szt.

Automatyka kotłowni

 • Control Unit firmy ACV – 1 szt.

Zakres prac:

 • Oględziny zewnętrzne kotła.
 • Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa.
 • Sprawdzenie poprawności działa naczynia przeponowego.
 • Sprawdzenie zabezpieczeń (TR, STB, zabezpieczeń poziomu wody typu SYR).
 • Sprawdzenie układu automatyki kotła i kotłowni, czujników temperatury, układów pompowych wraz z mieszaczami.
 • Sprawdzenie szczelności kotła od strony paleniska przed przedostaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Regulacja automatyki.
 • Czyszczenie palnika kotła.
 • Czyszczenie kotła.
 • Sprawdzenie stanu technicznego układu zapłonowego (cewka wysokiego napięcia, przewody zapłonowe, elektroda zapłonowa, elektroda jonizacyjna).
 • Konserwacja elementów mechanicznych w palniku.
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżki gazowej.
 • Regulacja palnika wraz z analizą spalin.
 • Sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej (od ścieżki gazowej do palnika).

 II. Termin składania ofert

 1. Termin składania ofert - do 24 października 2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Ciepłowni Miejskich Sp. z o. o.

III. Wymagania wobec oferentów

 1. Oferta winna zawierać określenie ceny ryczałtowej netto i brutto za wykonanie ww. prac.
 2. Termin wykonania przeglądu: do dnia 7 listopada 2017 r.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:
 • Łukasz Siniuk, w godz. 8.00-15.00 pod nr telefonu (87) 427-59- 33.

                                                                                                             

                                                                                           

                                                                                                              Z poważaniem

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie .pdf)zapytanie .pdf[ ]619 kB

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR