Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 lutego 2018 |
Imieniny: Eleonory, Feliksa, Kiejstusa
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
16
lutego
Zapytanie ofertowe - Kraszewskiego 40

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz gazowej w budynku przy ul. Kraszewskiego 40 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
1 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
09
lutego
Ogłoszenie o naborze

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ogłaszają nabór na stanowisko:

Specjalista ds. finansowych

Oferty prosimy przesyłać do dnia 5 marca 2018 roku.

Więcej informacji
07
lutego
Zapytanie ofertowe - 11 Listopada 26

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie."

Termin składania ofert:
5 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
25
stycznia
Zapytanie ofertowe - Zasoby komunalne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie okresowych rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobach komunalnych Gminy Węgorzewo”

Termin składania ofert:
6 lutego 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI

Zestawienie złożonych ofert cenowych.
01
grudnia
Zapytanie ofertowe - Mickiewicza 5

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie”

Termin składania ofert:
30 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

OFERENCI

                                                                      

 

CeM-2017/4070/W1                                            

Węgorzewo, dnia 16 październik 2016 r.

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie, proszą o złożenie oferty cenowej na wykonanie przeglądu gwarancyjnego i regulacji kotłowni przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie.

I. Zakres przeglądu obejmuje:

Kocioł (przegląd gwarancyjny):

 • Heat Master 101 firmy ACV Polska Sp. z o.o. – 1 szt.

Palniki gazowy (gwarancyjny):

 • Gazowy, modulowany BG2000 – 1 szt.

Automatyka kotłowni

 • Control Unit firmy ACV – 1 szt.

Zakres prac:

 • Oględziny zewnętrzne kotła.
 • Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa.
 • Sprawdzenie poprawności działa naczynia przeponowego.
 • Sprawdzenie zabezpieczeń (TR, STB, zabezpieczeń poziomu wody typu SYR).
 • Sprawdzenie układu automatyki kotła i kotłowni, czujników temperatury, układów pompowych wraz z mieszaczami.
 • Sprawdzenie szczelności kotła od strony paleniska przed przedostaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Regulacja automatyki.
 • Czyszczenie palnika kotła.
 • Czyszczenie kotła.
 • Sprawdzenie stanu technicznego układu zapłonowego (cewka wysokiego napięcia, przewody zapłonowe, elektroda zapłonowa, elektroda jonizacyjna).
 • Konserwacja elementów mechanicznych w palniku.
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżki gazowej.
 • Regulacja palnika wraz z analizą spalin.
 • Sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej (od ścieżki gazowej do palnika).

 II. Termin składania ofert

 1. Termin składania ofert - do 24 października 2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Ciepłowni Miejskich Sp. z o. o.

III. Wymagania wobec oferentów

 1. Oferta winna zawierać określenie ceny ryczałtowej netto i brutto za wykonanie ww. prac.
 2. Termin wykonania przeglądu: do dnia 7 listopada 2017 r.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:
 • Łukasz Siniuk, w godz. 8.00-15.00 pod nr telefonu (87) 427-59- 33.

                                                                                                             

                                                                                           

                                                                                                              Z poważaniem

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie .pdf)zapytanie .pdf[ ]619 kB

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR