Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

OFERENCI

                                                                      

 

CeM-2017/4070/W1                                            

Węgorzewo, dnia 16 październik 2016 r.

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie, proszą o złożenie oferty cenowej na wykonanie przeglądu gwarancyjnego i regulacji kotłowni przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie.

I. Zakres przeglądu obejmuje:

Kocioł (przegląd gwarancyjny):

 • Heat Master 101 firmy ACV Polska Sp. z o.o. – 1 szt.

Palniki gazowy (gwarancyjny):

 • Gazowy, modulowany BG2000 – 1 szt.

Automatyka kotłowni

 • Control Unit firmy ACV – 1 szt.

Zakres prac:

 • Oględziny zewnętrzne kotła.
 • Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa.
 • Sprawdzenie poprawności działa naczynia przeponowego.
 • Sprawdzenie zabezpieczeń (TR, STB, zabezpieczeń poziomu wody typu SYR).
 • Sprawdzenie układu automatyki kotła i kotłowni, czujników temperatury, układów pompowych wraz z mieszaczami.
 • Sprawdzenie szczelności kotła od strony paleniska przed przedostaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Regulacja automatyki.
 • Czyszczenie palnika kotła.
 • Czyszczenie kotła.
 • Sprawdzenie stanu technicznego układu zapłonowego (cewka wysokiego napięcia, przewody zapłonowe, elektroda zapłonowa, elektroda jonizacyjna).
 • Konserwacja elementów mechanicznych w palniku.
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżki gazowej.
 • Regulacja palnika wraz z analizą spalin.
 • Sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej (od ścieżki gazowej do palnika).

 II. Termin składania ofert

 1. Termin składania ofert - do 24 października 2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Ciepłowni Miejskich Sp. z o. o.

III. Wymagania wobec oferentów

 1. Oferta winna zawierać określenie ceny ryczałtowej netto i brutto za wykonanie ww. prac.
 2. Termin wykonania przeglądu: do dnia 7 listopada 2017 r.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:
 • Łukasz Siniuk, w godz. 8.00-15.00 pod nr telefonu (87) 427-59- 33.

                                                                                                             

                                                                                           

                                                                                                              Z poważaniem

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie .pdf)zapytanie .pdf[ ]619 kB

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR