Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 maja 2018 |
Imieniny: Jana, Wiktora
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
17
maja
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wymiana instalacji elektrycznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 3 Maja 5A"

Termin składania ofert:
29 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
14
maja
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Remont klatki schodowej w budynku Kamionek Wielki 5"

Termin składania ofert:
28 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
09
maja
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 4 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

                                                                       Oferenci

CeM-2018/992/W2                                      

Węgorzewo, dnia 29 marca 2018 r.

 

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi” oraz częstymi zapytaniami Oferentów dotyczących zapisu w „Specyfikacji Technicznej Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” w pkt. 6, ppkt. 6.1.2., który brzmi „- badania ultradźwiękowe lub radiograficzne spoin czołowych w złączach doczołowych zgodnie z PN-72/M-69770”

Udzielają wyjaśnień:

  1. Zamawiający będzie wymagał wykonania ww. badania dla co najmniej 10 połączeń spawanych wskazanych przez Zamawiającego.

 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie zapisu w SIWZ Rozdział VIII, pkt. 6 wprowadza w Rozdziale IV, pkt. 2.2. dodatkowy ppkt. „s” o następującym brzmieniu:

s) Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny tj. dokonywanie niezbędnych przeglądów oraz konserwacji wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji w całym okresie gwarancji wymaganych przez producenta tych urządzeń. Prace związane z przeglądami musza być wykonywane przez autoryzowane serwisy producentów zamontowanych urządzeń, potwierdzane odpowiednimi wpisami w kartach gwarancyjnych.

 

Sprawę prowadzi – Siniuk Łukasz (Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego, tel. 87 4275933)

Załączniki:
Pobierz plik (Wyjaśnienie i zmiana.pdf)Wyjaśnienie i zmiana.pdf[ ]448 kB

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR