Nieruchomości

Przetargi archiwalne

22

Listopad

Realizacja prac remontowo‑budowlanych w ramach adaptacji na cele mieszkaniowe części budynku pod adresem Węgielsztyn 45, gm. Węgorzewo

Węgorzewo, dnia 22.11.2021 r.

CeM-2021/33/W31                                   

                                                                      

Zapytanie ofertowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako Administrator Zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo,

więcej...

22

Listopad

Nadzór inwestorski nad wykonaniem prac remontowo-budowlanych w ramach adaptacji na cele mieszkaniowe części budynku pod adresem Węgielsztyn 45, gm. Węgorzewo

Węgorzewo, dnia 22.11.2021 r.

CeM-2021/33/W32                                      

Zapytanie ofertowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako Administrator Zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo, zapraszają do złożenia oferty cenowej dla zamówienia,

więcej...

18

Listopad

Wykonanie pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w budynkach i lokalach Gminy Węgorzewo

Węgorzewo, dnia 18 listopada 2021 r.

CeM-2021/4079/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zapraszają do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w budynkach i lokalach Gminy Węgorzewo”

 

I.

więcej...

18

Listopad

Zakup i dostarczenie wyposażenia lokalu pod adresem Węgielsztyn 45, gm. Węgorzewo

Węgorzewo, dnia 18.11.2021 r.

CeM-2021/33/W29                                      

 

Zapytanie ofertowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako Administrator Zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo,

więcej...

17

Listopad

Wykonanie pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej

Węgorzewo, dnia 17 listopada 2021 r.

CeM-2021/4038/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pod nazwą: „Wykonanie pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej”

 

I.

więcej...

Aktualności