Nieruchomości

Przetargi archiwalne

07

grudzień

Dostawa i uruchomienie przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasalania awaryjnego kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 6 grudnia 2022 r.

CeM-2022/4741/W1

ZAPYTANIE O CENĘ

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa i uruchomienie przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasalania awaryjnego kotłowni przy ul.

więcej...

06

grudzień

Wykonanie przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z przeglądami urządzeń grzewczych w lokalach

Węgorzewo, dnia 06 grudnia 2022 r.

CeM-2022/4746/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o.

więcej...

02

grudzień

Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości komunalnych Gminy Węgorzewo

Węgorzewo, dnia 02.12.2022 r.

CeM-2022/4689/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie,

więcej...

02

grudzień

Wykonanie okresowych rocznych kontroli i 5-letnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Węgorzewo, dnia 02 grudnia 2022 r.

CeM- 2022/4349/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zapraszają do złożenia oferty cenowej dla zamówienia,

więcej...

16

listopad

Wymiana instalacji domofonowej w IV klatce w budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego ul. Krzywa 2, w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 15 listopada 2022 r.

CeM-2022/4364/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie  niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.

więcej...

Aktualności