Nieruchomości

Przetargi archiwalne

01

marzec

Montaż wymiennika ciepła w celu oddzielenia obiegu kotłów kondensacyjnych od obiegu sieciowego w budynku kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 1 marca 2019 r.

CeM-2019/543/W1

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, z siedzibą: 11 – 600 Węgorzewo, ul. Bolesława Chrobrego 4; Tel./ Fax  (0-87) 427 27 12 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację inwestycji p.n.

więcej...

28

luty

Kompleksowe wykonanie c.o. gazowego w lokalu nr 1 budynku przy ul. Teatralnej 6 w Węgorzewie

              Węgorzewo, dnia 28 lutego 2019 r.

CeM-2018/4090/W3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Przedmiot zamówienia:

Gmina Węgorzewo w imieniu, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o.

więcej...

01

luty

Wymiana instalacji elektrycznych: WLZ, GTR, oświetlenia klatek schodowych, piwnic, poddasza w budynku przy ul. Jaracza 4

 Węgorzewo, dnia 1 lutego 2019 r.

CeM-2017/3250/W7

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Przedmiot zamówienia:

Gmina Węgorzewo w imieniu, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o.

więcej...

28

styczeń

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych”

Węgorzewo, dnia 28 stycznia 2019 r.

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, w związku z zapytaniem złożonym przez ww. Oferenta do zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych”,

więcej...

23

styczeń

Zapytanie ofertowe – Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

            Węgorzewo, dnia 23 stycznia 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zapraszają do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych”.

więcej...

Aktualności