Nieruchomości

Wykonywanie usług porządkowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kajki 4 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 6 grudnia 2021 r.

CeM-2021/3887/W8

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kajki 4, zapraszają do złożenia oferty na:

Wykonywanie usług porządkowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kajki 4 w Węgorzewie.

Zakres usług objętych niniejszym zapytaniem:

I. Utrzymanie czystości klatek schodowych, korytarzy i pomieszczeń wspólnego użytku w budynku, poprzez:

 1. Codzienne zamiatanie klatek schodowych (w razie potrzeby) nie mniej niż dwa razy w tygodniu,
 2. Mycie posadzek pomieszczeń wspólnego użytku, korytarzy, stopni klatek schodowych – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
 3. Ścieranie kurzu z grzejników, skrzynek pocztowych, balustrad w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 4. Mycie drzwi wejściowych do budynku oraz prowadzących do piwnic – w zależności od potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 5. Mycie okien na klatce schodowej i piwnicy – w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 6. Zamiatanie korytarzy piwnicznych – w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 7. Usuwanie pajęczyn w miarę potrzeb.
 8. Wymiana przepalonych lub uszkodzonych żarówek.

II. Utrzymanie posesji, poprzez:

 1. Koszenie trawy i uprzątnięcie pokosu w miarę potrzeb.
 2. Prace pielęgnacyjne i oczyszczanie terenu tj. sprzątanie chodników, wjazdów, zbieranie śmieci w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na tydzień.
 3. Grabienie i wywóz liści w okresie jesiennym.
 4. Usuwanie zieleni z krawężników, opasek i chodników.
 5. Uprzątnięcie i wywiezienie po okresie zimowym piasku do usuwania śliskości.
 6. Usuwanie śniegu i lodu z chodników, dojść do budynku.
 7. W razie potrzeby posypywanie piaskiem przejść i chodników, a w przypadku gołoledzi wykonywanie tych czynności bez względu na porę dnia i nocy.
 8. Do uwzględnienia dyżur sprzątania wiaty śmietnikowej tj. pozbieranie odpadów, zamiatanie posadzki (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Termin składania ofert do dnia 17.12.2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządcy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo.

Sprawę prowadzi – Magdalena Siołkowska, Specjalista ds. nieruchomości,  tel. 87 427 59 44.

Aktualności