Nieruchomości

Zarządzenia 21/2022 z dnia 25 października 2022 r. Dyrektora Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie wprowadza z dniem 1 października 2022 r., do stosowania średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Spółka CeM na podstawie Zarządzenia 21/2022 z dnia 25 października 2022 r. Dyrektora Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie wprowadza z dniem 1 października 2022 r., do stosowania średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Na podstawie art. 4.1. ustalam średnie ceny wytwarzania z rekompensatą dla podmiotów uprawnionych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz 1967)

Treść Zarządzenia nr 21/2022

Aktualności