Nieruchomości

Zarządzenia 23/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. Dyrektora Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie wprowadza z dniem 11 listopada 2022 r., do stosowania średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Spółka CeM na podstawie Zarządzenia nr 23/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. Dyrektora Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie wprowadza z dniem 11 listopada 2022 r., do stosowania średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

W związku ze zmianą XX Taryfy dla ciepła, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 28.10.2022 r. Nr OGD.4210.90.2022.321.XX.EKo, podmiotom uprawnionym w okresie od 11 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. stosuje się średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą w stawkach określonych w Zarządzeniu  nr 23/2022.

Treść Zarządzenia nr 23/2022

Aktualności