Nieruchomości

Zmiana XX Taryfy dla ciepła od 11 listopada 2022 r.

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 października 2022 r. OGD.4210.90.2022.321.XX.EKo wprowadza z dniem 11 listopada 2022 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w Zmianie XX taryfy dla ciepła.

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 28 października 2022 roku Dyrektora Ciepłowni Miejskich Spółka z o.o. w Węgorzewie w sprawie wprowadzenia do stosowania Zmianę XX taryfy dla ciepła

(obowiązują od dnia 11 listopada 2022 r.)

Aktualności