Nieruchomości

Zmiana Zapisów SIWZ dotyczących przetargu nieograniczonego: „Montaż wymiennika ciepła w celu oddzielenia obiegu kotłów kondensacyjnych od obiegu sieciowego w budynku kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie”

Węgorzewo, dnia 5 marca 2019 r.

CeM-2019/543/W2

 

Zmiana Zapisów SIWZ

dotyczących przetargu nieograniczonego:  „Montaż wymiennika ciepła w celu oddzielenia obiegu kotłów kondensacyjnych od obiegu sieciowego w budynku kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie”

 

Załącznik:

Zmiana treści SIWZ

 

Aktualności