Odpowiedzi na zadane pytania do postępowania w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostawa i uruchomienie przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasalania awaryjnego kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie”

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie udzielają odpowiedzi na zadane pytania do postępowania w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostawa i uruchomienie przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasalania awaryjnego kotłowni przy ul.