Ciepłownictwo

Odpowiedzi na zadane pytania do postępowania w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostawa i uruchomienie przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasalania awaryjnego kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie”

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie udzielają odpowiedzi na zadane pytania do postępowania w trybie zapytania o cenę pn.: „Dostawa i uruchomienie przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasalania awaryjnego kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie”.

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w punkcie 2.2 Dane prądnicy ppkt. c) dopuści sprawność 91,5%?

 

Odpowiedź

Tak.

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w punkcie 2.3 Dane silnika ppkt. d) dopuści moc wynoszącą 165 KM?

 

Odpowiedź

Tak.

 

Pytanie nr 3

W punkcie 3. Prace towarzyszące ppkt. e) jest zapis „Podłączenie nowego agregatu (miejsce postoju wskazane przez Inwestora) poprzez SZR (szybkozłącze) do awaryjnego zasilania kotłowni przy ul. Żeromskiego 1.”. Czy to oznacza, że Zamawiający wymaga wyposażenia agregatu w szybkozłącze i jego uruchamianie będzie ręczne przez pracowników? Czy może w zakresie jest dostawa pełnej automatyki SZR (samoczynne załączenie rezerwy)? Agregat wyposażony w taki układ, automatycznie przełącza wówczas odbiory na zasilanie z agregatu prądotwórczego.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wyposażenie agregatu prądotwórczego w szybkozłącze do uruchamiania ręcznego przez pracowników.

 

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w sobotę?

 

Odpowiedź

Obiekt jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający rozważy przesunięcie zmiany terminu składania ofert do 8.02.2023 r.?

 

Odpowiedź

Tak.

Aktualności