Ciepłownictwo

XXI Taryfa dla ciepła

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie informują, że na podstawie Zarządzenia nr 26/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 Dyrektora Ciepłowni Miejskich Spółka z o.o. oraz decyzji Prezesa URE z dnia 21 sierpnia 2023 r. nr OGD.4210.28.2023.321.XXI.DJ z dniem 4 września 2023 roku wprowadzona zostanie nowa XXI Taryfa w zakresie wytwarzania ciepła.

W związku z powyższym średnioroczny spadek opłat za ciepło wynosi – 36,11%.

Treść Zarządzenia nr 26/2023

Decyzja Prezesa URE – XXI Taryfa dla ciepła

(obowiązuje od 4 września 2023 r.)

Aktualności