Ciepłownictwo

Zarządzenie nr 22/2023 – taryfa PCC

Taryfa dla PCC od dnia 15.08.2023 r.

Ciepłownie Miejskie w Węgorzewie informują, że na podstawie Zarządzenia nr 22/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku Dyrektora Ciepłowni Miejskich Społka z o.o. w Węgorzewie z dniem 15.08.2023 r. wprowadzona zostanie nowa taryfa w zakresie przesyłania ciepła. W związku z powyższym średnioroczny spadek opłat za przesył wynosi 32,32%.

 

 

Aktualności