Ciepłownictwo

INFORMACJA W SPRAWIE CEN CIEPŁA

Węgorzewo, dnia 02.03.2023 r.

INFORMACJA W SPRAWIE CEN CIEPŁA

Na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz.1967, ze zm.), zostały opublikowane w BIP  URE maksymalne ceny i stawki opłat za ciepło. Całkowite ceny ciepła dla odbiorców, o których mowa  w art. 4 ust 1 ustawy, mogą wzrosnąć do końca 2023 r. maksymalnie o 40% w stosunku  do cen  z końca września 2022 r.

Maksymalne ceny dostawy ciepła CeM Węgorzewo

opublikowane przez URE

netto (tj. nie zawierające podatku VAT)

(ceny z taryfy  na dzień 30.09.2022 r. powiększone o 40%)

 

*Odbiorcy dodatkowo będą obciążani stawkami opłat za usługi przesyłowe,wynikającymi z cennika ustalonego przez CeM.

 

Ustalone maksymalne ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Obliczone przez CeM Węgorzewo jednostkowe ceny dostawy ciepła:

*) rekompensata nie przysługiwała

Ustalone w/w ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

 

Opublikowane przez URE maksymalne ceny mają zastosowanie wtedy, gdy ich wysokość nie osiągnie ani poziomu cen z rekompensatą, ani poziomu cen z taryfy.

Ciepłownie Miejskie Spółka z o. o. informuje, że  w rozliczeniach  z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, nie będzie stosowała opublikowanych przez URE maksymalnych cen dostawy ciepła, o których mowa w art. 3a ust. 1  znowelizowanej ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 295), gdyż te ceny nie są  najkorzystniejsze dla odbiorców.

Do rozliczeń z uprawnionymi odbiorcami, będą miały zastosowanie ceny ciepła z rekompensatą ponieważ są najniższe w porównaniu z maksymalnymi cenami dostawy ciepła i cenami dostawy ciepła wynikającymi z taryfy. Ceny ciepła z rekompensatą  zamieszczone są   na stronie internetowej www.cem.wegorzewo.pl w zakładce Taryfy.

Dodatkowo odbiorcy będą obciążani stawkami opłat za usługi przesyłowe wynikającymi z taryfy usług przesyłowych.

Aktualności