Ciepłownictwo

Zmiana Taryfy w zakresie przesyłania ciepła.

Spółka CeM na podstawie Zarządzenia 2/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. Dyrektora Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie wprowadza z dniem 1 lutego 2023 r., do stosowania ceny i stawki opłat określone w Zmianie Taryfy w zakresie przesyłania ciepła.

Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 17 styczni 2023 roku Dyrektora Ciepłowni Miejskich Spółka z o.o. w Węgorzewie w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Zmiany taryfy w zakresie PCC

Aktualności