Ciepłownictwo

Zmiana XIX Taryfy dla ciepła (WCC)

Spółka CeM na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2021 r. OGD.4210.47.2021.321.XIX.PWi wprowadza z dniem 1 stycznia 2022 roku, do stosowania ceny i stawki opłat określone w Zmianie XIX taryfie dla ciepła.

Pismo do Odbiorców Ciepła

Cennik PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. „Gaz dla Biznesu” – nr 9 (obowiązujący od 24 grudnia 2021)

Cennik PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. „Gaz dla Biznesu” – nr 8 (obowiązujący od 17 grudnia 2021 do 23 grudnia 2021)

Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 17 stycznia 2021 r.

Decyzja Prezesa URE z Zmianą XIX Taryfy dla ciepła

Aktualności