Nieruchomości

Nabór na stanowisko Specjalista ds. nieruchomości

Węgorzewo, dnia 9 marca 2023 r.

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zarządzają nieruchomościami zabudowanymi położonymi na terenie gminy Węgorzewo. W skład zarządzanego zasobu wchodzą budynki mieszkalne i lokale użytkowe.

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ogłaszają nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. nieruchomości
wstępna planowana data zatrudnienia – kwiecień/maj 2023 r.

 

Miejsce pracy: Miasto i Gmina Węgorzewo

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie obsługi eksploatacyjnej nieruchomości i prowadzenie dokumentacji technicznej zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo.
 • Prowadzenie spraw związanych z przepisami p.poż w administrowanych zasobach komunalnych Gminy Węgorzewo.
 • Prowadzenie książek obiektu budowlanego Spółki, administrowanych Wspólnot Mieszkaniowych i zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo.
 • Sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla nieruchomości obsługiwanych przez Spółkę.
 • Zlecanie, nadzór i rozliczanie wykonywanych remontów lokali i budynków.
 • Obsługa zgłoszeń od najemców, ustalanie przyczyn awarii, określanie zakresu prac do wykonania w celu usuwania skutków awarii.
 • Odbiory i rozliczanie prac zleconych dla firm zewnętrznych.
 • Sporządzanie kosztorysów inwestorskich pod planowane inwestycje.
 • Odczyty radiowe i fizyczne liczników (energia elektryczna, woda, gaz) + WM
 • Analiza zużyć mediów.
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.
 • Prowadzenie rejestru legalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.
 • Obsługa systemu radiowego odczytu ciepłomierze wodomierze.
 • Wprowadzanie danych z zużyć mediów i sprzedaży ciepła.
 • Przygotowywanie zestawień pod raporty ciepłownicze.
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów.

Wymagania:

 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe/średnie (preferowane wykształcenie techniczne),
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz programów do kosztorysowania ,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wymagana odpowiedzialność, samodzielność i rzetelność.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustaw: Prawo budowalne, Ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, Kodeksu Cywilnego, Prawo Zamówień Publicznych

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas nieokreślony, poprzedzoną umową na okres próbny (do 3 miesięcy),
 • Możliwość doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,

Wymagane dokumenty:

 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez kandydata,
 • CV/życiorys z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku specjalisty ds. nieruchomości,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych są Ciepłownie Miejskie Spółka z o. o.  w Węgorzewie, ul. B. Chrobrego 4.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 27 marca 2023 roku na adres e-mail: cem@cem.wegorzewo.pl

Kandydaci zakwalifikowani w procesie rekrutacji –  zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy wstępnej.

DYREKTOR

/-/ Maciej Zmitrowicz

Aktualności