Nieruchomości

Przetargi aktualne

01

luty

Rozbiórka i budowa dwóch kominów, wykonanie instalacji c. o. i c. w. u. na paliwo gazowe lokalu nr 1 budynku przy ul. 11 go Listopada 18, Węgorzewo, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych i uzyskaniem pozwoleń na budowę

CeM-2022/4704/W2

Węgorzewo, dnia 31.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako Administrator Zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo, zapraszają do złożenia oferty cenowej dla zamówienia,

więcej...

Aktualności