Nieruchomości

O firmie

KOMUNIKAT Nr 4/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie

z dnia 02.05.2023 r.

o odwołaniu komunikatu nr 3/2023 z 28.04.2023 r. dotyczącego warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Węgorzewo

Treść komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 02.05.2023 r.

 

KOMUNIKAT Nr 3/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie

z dnia 28.04.2023 r.

o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Węgorzewo, do czasu odwołania

Treść komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.04.2023 r.

 

Oferta Pracy

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zarządzają nieruchomościami zabudowanymi położonymi na terenie gminy Węgorzewo. W skład zarządzanego zasobu wchodzą budynki mieszkalne i lokale użytkowe.

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ogłaszają nabór na stanowisko:

 Specjalista ds. nieruchomości
wstępna planowana data zatrudnienia – kwiecień/maj 2023 r.

Pełna oferta pracy

 

Uchwała nr LII/489/2022 Rady Miejskiej w Węgorzewie

rozpatrzenie petycji z dnia 13.06.2022 r.

Treść Uchwały nr LI/489/2022 Rady Miejskiej w Węgorzewie

 

Mechanizm średniej ceny wytwarzania z rekompensatą

Treść

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie podają informację w zakresie wzrostu cen paliwa gazowego.

Treść informacji wraz z załącznikiem (pismo PGNIG OD Sp. z o.o.)

 

Oświadczenie do petycji z dnia 13.06.2022 r.

Treść oświadczenia

 

Pismo z Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 28.06.2022 r.

Treść pisma z Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

Pismo Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Wojciecha Małeckiego z dnia 12.08.2022 r.

Treść pisma Posła Jerzego Małeckiego

 

 


 

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie prowadzą działalność gospodarczą od 1 lipca 1995 roku, na podstawie aktu notarialnego Umowy Spółki z dnia 19.06.1995r. repetytorium A Nr 3034/95, postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego w dziale B pod numerem 891. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy z dnia 11.10.2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051804.

Spółka CeM działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umowy Spółki. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Węgorzewo, który posiada 7 887 równych, niepodzielnych udziałów  w wysokości  po 500 zł każdy.

Przedmiotem działalności Spółki jest m in:

  • wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej;
  • doradztwo techniczne w zakresie ciepłownictwa;
  • handel materiałami i urządzeniami krajowymi;
  • zarządzanie nieruchomościami.

Spółka CeM realizuje cele gospodarcze z zakresu użyteczności publicznej i zadań Gminy Węgorzewo, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

Władze Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników

Gmina Węgorzewo, reprezentowana przez Burmistrza Węgorzewa – Krzysztofa Kołaszewskiego.

2. Rada Nadzorcza

Tadeusz Ciborski – Przewodniczący Rady

Anna Drożyner – Z-ca Przewodniczącego Rady

Magdalena Anita Siołkowska – Członek

3. Zarząd Spółki jednoosobowy

Maciej Zmitrowicz – Dyrektor

4. Prokurenci

Beata Komsta – Piotrowska


Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie.

Aktualności