Nieruchomości

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. „Wykonanie okresowych rocznych kontroli i 5-letnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych”

Węgorzewo, dnia 01 grudnia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie okresowych rocznych kontroli i 5-letnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych”, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną w tym postępowaniu wybrano ofertę firmy EuroEnergia, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki.

Zestawienie ofert cenowych

Aktualności