Nieruchomości

Przetargi archiwalne

21

styczeń

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego pn.: „Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych: przy ul. Zamkowa 31 (działka nr ewid. 670/45) i ul. Portowa 5 (działka nr ewid. 1029) w Węgorzewie”

Węgorzewo, dnia 18 stycznia 2019 r.

CeM-2019/141/W2

 

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie działając w imieniu Zamawiającego tj. Gminy Węgorzewo,

więcej...

15

styczeń

Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych: przy ul. Zamkowa 31 (działka nr ewid. 670/45) i ul. Portowa 5 (działka nr ewid. 1029) w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 14 stycznia 2019 r.

CeM-2019/141/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Węgorzewo w imieniu, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o.

więcej...

04

styczeń

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 03.01.2019 r.

CeM-2016/5779/W18

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.

więcej...

28

grudzień

Wykonanie projektu przewodów wentylacyjnych na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 2

Węgorzewo, dnia 28 grudnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16,

więcej...

12

grudzień

Wykonanie przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z przeglądami urządzeń grzewczych i gazowych w lokalach

                                                Węgorzewo, dnia 11 grudnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia,

więcej...

Aktualności